TNO Geologische Dienst Nederland trof in de bovenste 25 meter van het Nederlandse grondwater onder gebieden met intensieve veehouderij antibiotica aan. De onderzoekers vonden in zogeheten minifilterputten in het oosten van Noord-Brabant, het noorden van Limburg en de Gelderse Vallei 6 soorten antibiotica aan, zowel in water van enkele jaren oud als in grondwater dat 40 jaar geleden via infiltratie in de ondergrond terecht kwam. "De studie suggereert dat bemesting de meest logische herkomst is. Via het uitrijden van mest op landbouwgrond kunnen resten van antibiotica ook uitspoelen naar het diepere grondwater", schrijft Boerderij. Dat kan zelfs tot antibioticaresistentie van de bodem leiden. De onderzoekers pleiten er voor drijfmest op dezelfde manier te behandelen als afvalwater en bepaalde typen antibiotica structureel te monitoren via de provinciale en landelijke meetnetten grondwaterkwaliteit.
TNO - Antibiotica in grondwater tot 25 meter diepte | TNO
  • Deel
Druk af