De regering Obama heeft besloten dat Amerikaanse en Canadese kip die in China wordt verwerkt en weer wordt terugverkocht naar de VS het land in mag. Voedselveiligheidsexperts maken zich zorgen over de beslissing. China kan op te veel fronten - wetgeving, toezicht en handhaving - de veiligheid van de voedselproductie en -verwerking in eigen land niet garanderen.

Om die reden klinken in toenemende mate waarschuwende geluiden tegen niet zozeer de voedselfraudes die het land teisteren als wel de microbiologische gevaren die juist bij verse producten op de loer liggen. Het gevaar van de insleep van pandemische besmettingsuitbraken is niet denkbeeldig.
Dit artikel afdrukken