Omdat België geen 'land van brede rivieren' is, maar afhankelijk is van regenrivieren als de Maas en Schelde, is België beter voorbereid op watertekorten en droogtes dan Nederland, schrijft Het Nieuwsblad. België heeft sinds 2 jaar een 'Blue Deal', die gericht is op waterbesparen. Veel Belgen hebben een watertank in hun tuin waarmee ze regenwater opvangen. Bij nieuwbouw is zo'n tank zelfs verplicht. Ook zijn de Vlaamse regels rond waterverbruik strenger, waardoor het bewustzijn over waterschaarste in België hoger ligt dan in Nederland. En dat leidt tot rare situaties.
Zo blijken steeds meer Belgen een zogeheten boorwaterput te slaan. Daarmee worden ze onafhankelijk van droogte, want boorputten onttrekken grondwater. Het probleem is dat niemand weet hoeveel boorputten er zijn, laat staan hoeveel grondwater die onttrekken. In 2021 stond de officiële teller op 57.673 stuks in Vlaanderen. Maar het kunnen er net zo goed 200.000 zijn, zegt de Vlaamse Milieumaatschappij. Tot 2017 was er namelijk geen meldingsplicht onder een huishoudelijk debiet en bovendien neemt lang niet iedere Vlaming de moeite zijn of haar boorput aan bij de overheid aan te geven.

"De standen van het grondwater slinken ook tijdens de droogte”, zegt hoogleraar Hydrologie Patrick Willems (KU Leuven). “De afgelopen jaren hebben we veel van die droogtes gehad. Bijna jaarlijks worden burgers opgeroepen om spaarzaam te zijn en komt er een onttrekkingsverbod langs beken voor de landbouw. Dan helpt het natuurlijk niet dat het grondwater langs een andere weg wordt opgepompt.” Hij pleit voor 'gewone' regenputten. Daarmee kan een particulier moeiteloos droge periodes overbruggen. En dan krijgen de grondwaterstanden tenminste op peil, zodat waterlopen niet droogvallen en gewassen niet verpieteren.

De Vlaamse overheid beperkt zich vooralsnog tot het voorkomen van nieuwe ongedeclareerde boorputten. Volgens minister van Omgeving Zuhal Demir is het aan lokale besturen om strenger te handhaven. Boetes voor illegale waterputten gaan omhoog en beginnen voortaan bij €1.500. De uiteindelijke hoogte hangt af van de hoeveelheid grondwater die wordt opgepompt en de duur van de overtreding. Dat kan dus oplopen tot vele duizenden euro's bij jarenlange overtreding.