Het aantal klanten van de voedselbank is het afgelopen jaar met 7,2% gestegen. Per eind december 2020 kregen 37.311 huishoudens voedselhulp, ofwel ruim 93.000 monden. Het aantal kinderen onder de 17 jaar steeg met 9,3% tot 36.858 kinderen.

Volgens de voedselbanken is de coronacrisis van het afgelopen een fikse aanjager gebleken voor het aantal mensen dat een beroep heeft moeten doen op de voedselbanken. In totaal hebben alle 172 voedselbanken van Nederland in 2020 160.500 unieke monden geholpen. In 2019 waren dat er 151.000. Er zijn in 2020 ruim 60 miljoen producten uitgedeeld. Tussen de regio's zijn grote verschillen te zien: de grootste stijgingen deden zich voor in Noord-Holland en Rotterdam.

Omdat het aantal mensen dat niet in staat is om voldoende eten te kopen en regelmatig honger heeft nog veel groter is dan de groep die de voedselbank nu helpt, zijn de voedselbanken in 2019 het project 'Onder de Radar' gestart. Het blijkt dat schaamte voor veel mensen de drempel is om niet bij de voedselbanken aan te kloppen voor hulp. "Daarom is de voedselbank in december 2020 een campagne gestart ‘Niks om je voor te schamen’, gekoppeld aan de actualiteit. Want als Covid-19 ons iets heeft laten zien, dan is het dat tegenslag iedereen treft. Van jong tot oud, van werkgevers tot werknemers, van startende tot bestaande ondernemers."
voedselbanken - Voedselbanken Nederland Newsroom
Reageer
  • Deel
Druk af