De TTIP en landbouwcoalitie bestaat uit de Nederlandse Vakbond Varkenshouderij, LTO Varkenshouderij, Nederlandse Vakbond Pluimveehouders, Dutch Dairymen Board, Nederlandse Melkveehouders Vakbond, Nederlandse Akkerbouw Vakbond, Vereniging voor BiologischDynamische Landbouw en Voeding, Bionext, Milieudefensie, FNV sector Agrarisch Groen en het Platform
Aarde Boer Consument. Deze week sprak een delegatie van de coalitie met met minister Ploumen. De coalitie is niet tegen buitenlandse handel op zich, maar wel tegen deze vrijhandelsverdragen, omdat er "geen sprake is van een gelijk speelveld".

In een vanmiddag uitgekomen persbericht schrijft de coalitie:
Met TTIP en CETA zijn zowel Nederlandse landbouwers en veehouders als de werknemers in de landbouw de verliezers", verklaart Guus Geurts, coördinator van de TTIP en landbouwcoalitie. "Voedselproducten worden in de Verenigde Staten en Canada tegen aanzienlijk lagere dierenwelzijns-, milieu-, arbeids- en voedselveiligheidsstandaarden geproduceerd. Bij het wegvallen van importheffingen of het instellen van tariefvrije importquota komen deze producten tegen lage prijzen de Europese markt op. Dit leidt tot oneerlijke concurrentie en een verslechtering van de inkomenspositie van de landbouwers en veehouders, die in Nederland vaak al een hogere kostprijs hebben dan hun Europese collega’s."

Minister Ploumen onderkent dat een aantal agrarische sectoren te maken krijgt met grotere concurrentie als gevolg van CETA en TTIP. Reden waarom zij hecht aan een open en constructieve communicatie met de betreffende bedrijfstakken. Deze zal dan ook gecontinueerd worden.

De coalitie is blij met de plannen van de minister voor een ‘reset’ van de handelspolitiek. Deze komt erop neer dat er in onderhandelingen over nieuwe handelsverdragen meer aandacht moet zijn voor transparantie en grote betrokkenheid van maatschappelijke organisaties. Daarnaast moet er meer rekening gehouden worden met de impact van handelsakkoorden op klimaat, sociale aspecten en armoedebestrijding in ontwikkelingslanden. Dan is wel nodig dat de WTO toestaat er eisen mogen worden gesteld aan ‘de wijze van productie’ van importproducten, en er wél sprake is van een gelijk speelveld, zo stelt de coalitie.


Eerder kwam in het nieuws dat ook in Duitsland en Frankrijk reserves bestaan ten aanzien van de vrijhandelsakkoorden.

Opmerkelijk binnen de anti-TTIP-coalitie is de samenwerking tussen partijen die aan heel verschillende einden van het idelogische spectrum staan. Het Platform Aarde Boer Consument pleit op andere podia voor een lokale boereneconomie en vormen van altermondialisme, terwijl bijvoorbeeld de NVV ijvert voor het zoveel mogelijk op peil houden van de varkensproductie in Nederland om die wereldwijd buiten de EU te kunnen exporteren.
Dit artikel afdrukken