Demissionair Natuur- en Landbouwminister Carola Schouten wil met de provincies in ons land verkennen hoe de toename van stikstofemissies kan worden tegengegaan. Dat schrijft ze in antwoord op Kamervragen van Leonie Vestering (Partij voor de Dieren) die in NRC Handelsblad las dat een kleine 400 boerenbedrijven in de buurt van Natura2000-gebieden hadden kunnen uitbreiden. Dat konden ze op grond van hun in de praktijk ongebruikte maar wel aan hen vergunde stikstofruimte, die 'latent' wordt genoemd.

Naar aanleiding van het bericht stelde Vestering in oktober vragen aan de minister. Schouten kan niet zeggen om hoeveel gevallen het gaat. Ze geeft aan dat agrarisch ondernemers binnen hun bestaande vergunningen wettelijk ruimte kunnen hebben, die ze mogen gebruiken voor een uitbreiding van hun veestapel. Tevens geeft ze toe dergelijk gebruik van vergunningen ongewenst te vinden omdat de natuur er extra door belast wordt. Het nieuwe kabinet reserveert €25 miljard voor natuurverbetering en -behoud, zodat het niet verrast dat Schouten schrijft: "Ik verken momenteel samen met provincies op welke wijze feitelijke toenames van emissies en daarmee van deposities kunnen worden tegengegaan.”

Onlangs werd bekend dat ook tal van industriële bedrijven latente ruimte hebben gekregen. Die ruimte blijkt in een aantal gevallen zelfs recent gecreëerd te zijn. De uitspraak van de minister zou volgens een rechte juridische redenering ook met het doorhalen van die aan de industrie vergunde maar ongebruikte ruimte gepaard moeten gaan.

Ambtenaren en GS van de provincie Noord-Brabant lijken die latente ruimte bewust te hebben gecreëerd om harde ruimte te maken voor extra feitelijke emissies en ging recent in beroep tegen een oordeel van de rechtbank Oost-Brabant die de gecreëerde latente ruimte afschoot.
Reageer
  • Deel
Druk af