De rechtbank Noord-Holland ziet geen bezwaar in de bouw van de grootste biomassacentrale van Nederland door Energiebedrijf Vattenfall bij Diemen.

Natuurmonumenten, de stichting MOB en Comité Schone Lucht hadden een zaak aangespannen om onder meer de natuurvergunning te vernietigen. Ze zijn eigenlijk tegen de verbranding van houtpellets in de centrale, maar meenden die vorm van energieopwekking tegen te kunnen houden met een beroep op ongeoorloofde stikstofuitstoot. De partijen beargumenteerden dat de stikstofuitstoot straks groter is dan met de huidige gascentrale. Houtstook zal er volgens hen voor zorgen dat schadelijke stoffen uit de installatie in Nederlandse natuurgebieden zullen neerslaan.

De rechter bleek ongevoelig voor de argumenten van de eisers. De rechtbank acht ’schoon hout' van chemisch onbehandeld pellets geen probleem voor de Nederlandse natuur, zodat de door hen geëiste milieueffectrapportage overbodig is. De rechtbank ziet evenmin grond voor de gedachte dat van een hogere uitstoot van schadelijke stoffen zou zijn dan wettelijk is toegestaan.

Voorts vindt de rechter de hogere CO2-uitstoot bij houtverbranding dan de huidige gascentrales geen reden om de verstrekte vergunningen te blokkeren. De rechtbank acht het argument "niet relevant" omdat de zaak juridisch is aangespannen vanwege "specifieke gevolgen op de (directe) omgeving van de biomassacentrale".

Directeur Johan Vollenbroek van MOB kondigde aan in beroep te zullen gaan tegen de uitspraak.

  • Deel
Druk af