Dat zegt Mr. Peter Goumans. Hij is gespecialiseerd in agrarisch recht en advocaat bij Hekkelman advocaten en notarissen in Nijmegen. Boerderij vroeg hem te reageren op de recente uitspraak van het Europees Hof rond het Programma Aanpak Stikstof dat de Nederlandse regering ontwierp om natuurgebieden tegen de uitstoot van boerenbedrijven te beschermen. Het Hof schoot het af, vindt Goumans.

Op Boerderij zegt hij: “De conclusie van de advocaat-generaal over het PAS was bepaald verontrustend. Met het arrest van het Europese Hof van 7 november 2018 wankelt het PAS. Het Hof oordeelt dat een programmatische aanpak is toegestaan, maar verlangt wel dat wetenschappelijk gezien geen twijfel bestaat dat de aangevraagde ontwikkelingen geen schadelijke gevolgen hebben voor de beschermde natuur. Dat laatste moet de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State toetsen. Erg problematisch is dat preventieve maatregelen niet mee mogen worden genomen als de effecten van die maatregelen niet vaststaan. En voor de veehouderijsector is van belang dat voor beweiden en bemesten in beginsel een natuurtoestemming nodig is. Natuurvergunningen die in beroep zijn aangevochten, gaan waarschijnlijk sneuvelen. Maar wat moet er gebeuren met al die PAS-vergunningen die niet zijn aangevochten? Heb je het dan voor elkaar? Dat is helemaal niet zeker. In de wet zit immers een intrekkingsmogelijkheid.”
Boerderij - ?PAS wankelt door arrest Europees Hof?
Reageer
  • Deel
Druk af