De NAM moet waardevermindering van huizen in Groningen, die door aardbevingen als gevolg van gaswinning schade hebben geleden of in waarde zijn gedaald, ongeacht fysieke schade, vergoeden. Dat oordeelde het gerechtshof in Leeuwarden. Het hof volgde daarmee het oordeel van de rechtbank in Groningen. Die oordeelde in 2015 al dat de NAM moest betalen. Dat is het ene deel van het nieuws over de Nederlandse gasrijkdom van weleer dat vandaag bekend werd.

Tevens werd vandaag bekend dat minister Eric Wiebes (EZ) Nederlandse bedrijven heeft gemeld dat ze binnen vier jaar geen gebruik meer kunnen maken van Gronings gas. Op al korte termijn moeten ze een andere energiebron vinden. BNR schrijft dat de brief als een verrassing op de mat belandde bij Hans Grünfeld, directeur van de belangenorganisatie voor energie-intensieve bedrijven. "Laat ik voorop stellen", zegt Grünfeld, "dat de problematiek in Groningen ernstig is. Maar bedrijven die decennia gas hebben gebruikt, krijgen nu plotseling een brief van de minister. Daarin wordt gesteld dat het bedrijf geen gas meer kan gebruiken zoals dat jarenlang is gedaan."

Zo kan het niet volgens Grünfeld. Hij wil de exporten van Gronings gas stoppen waarmee de Nederlandse overheid haar begroting deels financiert. Zijn bedrijven kunnen dan van Nederlands gas gebruik maken. De buitenlandse afnemers van Nederlands gas moeten vervolgens maar zien waar zij gaan inkopen.

Energie wordt schaarser en is niet zomaar op te vangen door zogeheten duurzame energie. Dat wordt duidelijk. Ook is het gesprek gestart over de mate waarin aardgasbaten de Nederlandse begroting kunnen financieren.BNR - Binnen vier jaar stoppen met Gronings gas 'bijzonder stellig'
  • Deel
Druk af