Er bestaan verschillende zones in de Noordzee waar de inheemse platte oester zich zou kunnen herstellen, meldt de Standaard. Wetenschappers van het Koninklijk Belgisch Instituut ontdekten voldoende oesterlarven en gesteenten op de bodem die bescherming bieden voor het herstel van de oestergroei.

De platte oester is rond de tweede helft van de 20e eeuw verdwenen, mede door bodemverstoring als gevolg van visserij en zandwinning. Voor het potentiële herstel mogen deze bodemzones niet verstoord worden.

Uit eerder onderzoek van de Wageningen Universiteit bleek dat de exotische Japanse oester (de zogeheten 'creuse' - Frans voor 'holle' - oester), vaak als invasieve soort geclassificeerd, de platte oester juist bescherming biedt. De duurdere en lekker zoetig smakende inheemse oester bindt zich, onder andere, aan de schelpfragmenten van de Japanse.

De Nederlandse oestervisserij is al op de duurzame weg. Deze week werd het MSC-certificaat voor zowel de Zeeuwse platte als de Japanse holle oester met 5 jaar verlengd.
De Standaard - Noordzee klaar voor terugkeer inheemse oester
Reageer
  • Deel
Druk af