Vooruitlopend op de behandeling van de begroting van Economische Zaken door de Tweede Kamer vandaag en morgen, geeft staatssecretaris Martijn van Dam alvast ruim baan aan de weidevogels in ons land.

Van Dam liet maandag in een Kamerbrief weten dat hij een landelijk netwerk van 40 agrarische collectieven voor natuur- en landschapsbeheer "een centrale rol [geeft] in een landelijke aanpak om de weidevogelstand te bevorderen". De samenwerking van boeren in collectieven moet tot grote aaneengesloten gebieden leiden, hetgeen de instandhouding van weidevogels ten goede zal komen.

Daarnaast komt er een lectoraat weidevogels aan de Hogeschool Van Hall Larenstein (kosten €200.000, samen met de provincie Friesland) en een leerstoel agrarisch natuurbeheer bij Wageningen UR (bijna een half miljoen euro). "Het is de bedoeling dat agrarisch natuurbeheer en weidevogels een permanente plek krijgen in het groene onderwijsprogramma van vmbo tot en met de universiteit", aldus Van Dam.Rijksoverheid - Van Dam wil teruggang weidevogels aanpakken
Reageer
  • Deel
Druk af