Een neutrale verpakking, zonder etiketten en reclame-uitingen, leidt tot een hogere consumptie van ongezond eten. Dat is een verrassend nieuw inzicht, want neutrale verpakkingen van bijvoorbeeld sigaretten laten het omgekeerde zien.

In de eerste wetenschappelijke studie naar de effecten van neutrale verpakkingen voor snacks en snoep onderzocht een internationaal onderzoeksteam 3 vragen. De wetenschappers wilden weten of een neutrale verpakking de kans dat iemand een ongezond product koopt, verkleint. Idem voor de kans dat iemand er van eet. Tot slot wilden ze weten hoeveel mensen een neutraal verpakt product eten als daar 'vetarm' op staat.

In totaal 342 proefpersonen namen aan het onderzoek deel. Als de proefpersonen konden kiezen tussen een normale verpakking met M&M's of een neutrale, 'kochten' ze vaker de normale verpakking. Opvallender was het resultaat naar de daadwerkelijke consumptie. Mannelijke proefpersonen bleken aanmerkelijk meer M&M's te eten uit een neutrale verpakking dan uit de originele. Voor vrouwelijke proefpersonen bleek dat niet uit te maken. Stond op de neutrale verpakking wel de claim 'vetarm', dan bleken de vrouwelijke proefpersonen juist daarvan opvallend meer te eten.

Het lijkt er op dat een neutrale verpakking een averechts effect kan hebben. Een neutrale verpakking verlaagt weliswaar de koopimpuls, maar lijkt de consumptie van het ongezonde eten juist te verhogen. Volgens de onderzoekers leidt het "deactiveren van de marketing-elementen van een ongezonde snack mogelijk tot het uitschakelen van de remmingen die daarmee te associëren zijn". De wetenschappers zijn voorstander van nader onderzoek voordat er definitieve conclusies te trekken zijn.
AFN - abcPlain food packing linked to increased snacking | Australian Food News
Reageer
  • Deel
Druk af