Het voorkomen van de antibiotica resistente ESBL-bacteriën op kippenvlees neemt af. Dat blijkt uit de MARAN-rapportage (Monitoring of Antimicrobial Resistance and Antibiotic usage in animals in the Netherlands) over het antibioticagebruik in 2016. Dat schrijft Resource. Vorig jaar was 24% van het kippenvlees besmet. In 2015 was dat nog 39%, in 2014 67% en in 2010 was alle kippenvlees besmet deze resistente bacteriën. De daling lijkt verband te houden met de vermindering van antibioticagebruik in de pluimveesector; dat nam in 2016 met 30% af, in de kalkoensector met 26%. In alle veeteeltsectoren daalde het antibioticagebruik sinds 2009 met 64%. De MARAN-rapportage gaat uit van cijfers van de WUR, RIVM, NVWA en de diergeneesmiddelenautoriteit SDA.
Resource - Steeds minder resistente bacteriën op kippenvlees
Reageer
  • Deel
Druk af