2
Fotocredits: 'Jonge zwanen', Cora Verweij voor FL Media

Flash PerspectiefVogels profiteren ook van menselijke activiteit

Menselijke activiteit is niet alleen maar slecht voor de biodiversiteit. Vogels kunnen er juist ook van profiteren, blijkt uit een Deens onderzoek.

Zo’n 14.700 tot 12.900 jaar geleden oogstten onze voorouders planten uit het moerasgebied de Shubayqa-wetlands in het oosten van Jordanië (onder meer om er brood mee te bakken), waardoor die jaarrond onder water bleven staan. Je zou het kunnen zien als een vroege vorm van wetland-beheer. Dat creëerde een perfecte habitat voor watervogels. Die hoefden niet meer naar Europa te trekken om daar te broeden en konden overwinteren in de Shubayga-moerassen. Dat blijkt uit opgravingen van neolithische vindplaatsen waar eierschalen en veren zijn gevonden. Onderzoek naar de eierschalen en botten laat zien dat verschillende eenden, zwanen en ganzen in het gebied broedden en door onze voorouders werden bejaagd. Wij aten er dus ook nog eens goed van.

Habitatmodificatie, zoals die in de Shubayqa-wetlands, is volgens de onderzoekers een belangrijke drijvende kracht geweest achter de ontwikkeling van de landbouw die niet veel later in die regio ontstond. De inspanningen van onze voorouders om de moerassen aan te passen wierpen hun vruchten af in de vorm van meer voedsel in de vorm van watervogels en eieren. Zo leerde de mens dat het beheren van natuurgebieden kan leiden tot een stabielere voedselvoorziening.

Scientias - De natuur heeft zwaar te lijden onder menselijke activiteit. Maar deze vogels wisten er juist van te profiteren, 24 feb 2024
  • Waardeer dit artikel door het te delen:
Laden...
Eric van der Aa
  • #2
  • 27 feb '24
  • 8:43

Ik word vooral getriggerd door de laatste zin: “Zo leerde de mens dat het beheren van natuurgebieden kan leiden tot een stabielere voedselvoorziening.” Door velen worden natuurgebieden echter vooral gezien als een hinderlijke kostenpost, waar we best zonder kunnen. Het tegendeel is waar: natuur levert in harde euro’s veel meer op dan dat het kost. Denk aan waterzuivering, grondwaterbescherming, productie van vis en hout, bestuiving van gewassen, kustbescherming, buffering tegen klimaatextremen, recreatie en toerisme, besparingen op gezondheidszorg etc.
En inderdaad; de vroegere landbouwers hebben tot ongeveer 1930 veel ecologische kwaliteit toegevoegd aan het Nederlandse landschap. Daarna ging het in agrarisch gebied alleen maar bergafwaarts.

Frank Eric van der Meer
Frank Eric van der Meer tuinman met biodiversiteit
  • #1
  • 26 feb '24
  • 13:41

Habitatmodificatie heeft zich ook , vroeger bijvoorbeeld in Nederland afgespeeld. Met als gevolg veel soorten, vogels bijvoorbeeld, die 'een graantje' kwamen meepikken. Nu is dat bijvoorbeeld door 'veranderde landbouwpraktijken' (terwijl die landbouw vroeger anders uitwerkte) sterk aan het teruglopen.
Hoe ziet Eric van der Aa dit verschijnsel?

Ik vind een reactie niet ok

Help de schrijver de juiste toon te vinden waarop je naar hem of haar wilt luisteren.
Klik op de naam van de schrijver en gebruik het "Stuur een mail" veld op zijn of haar profiel om je bericht te versturen.

sluit

Log in om te reageren en duimen uit te delen. Nog geen account? Meld je nu aan!

Lees alles over reageren in de gespreksregels.