10
Fotocredits: 'Grutto', Hans Pietersma

FlashPretpakket weidevogelbeheer

Ruim €400 miljoen subsidies kregen de Nederlandse boeren de afgelopen 45 jaar in totaal voor maatregelen om het weidevogelbestand te beschermen. De Rekenkamer spreekt in een nieuw rapport van weggegooid geld. Het aantal grutto's is zelfs gehalveerd, in plaats van hersteld. Volgens de Rekenkamer zou sturing door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid op de maatregelen met de meeste kans op succes op zijn plaats zijn geweest. Nu kiezen boeren voor 'pretpakketten' als nestmarkering, terwijl weidevogels (behalve de grutto ook kemphaan, kievit, scholekster, tureluur en veldleeuwerik) pas echt gebaat zijn bij maatregelen als een hoger grondwaterpeil en plas-dras greppels. Demissionair minister Carola Schouten is het niet met het rapport eens. Haar opvolger, een nieuwe minister van Landbouw en Natuur, zal het rapport in de Tweede Kamer mogen gaan bespreken.

de Volkskrant - De helft minder grutto?s, ondanks acht keer meer subsidie voor bescherming, 17 dec 2021
 • Waardeer dit artikel door het te delen:
Laden...
ej van Ginkel
ej van Ginkel Land- en tuinbouw
 • #10
 • 20 dec '21
 • 22:24

Weidevogel beheer is simpel, predatiebeheer waar dat nodig is en mest weer gewoon bovengronds uitrijden succes verzekerd.

Al het andere zijn gewoon heel dure niet werkende ontkenningsstrategieën, nesten markeren is kraaien helpen, geen predatiebeheer is dik gesubsidieerd voer, en opleggen van allerlei onderbetaalde beheersvormen maakt van weidevogels een bedreiging voor de bedrijfsvoering.

Zolang de definitie van natuur in Nederland feitelijk is : "gronden waarvoor de TBO's beheersvergoeding krijgen" zal het wel niet vooruitgaan en zal er negatief bericht worden over subsidies die naar andere partijen gaan.
dit dus

Cécile Janssen
Cécile Janssen Eindredacteur / eigenaar, Foodlog
 • #9
 • 19 dec '21
 • 16:47

"Een eenzijdig, kortzichtig, oppervlakkig en feitelijk onjuist document waarin de boer onterecht in een kwaad daglicht wordt gesteld," zegt Jeroen de Vries van het Friese collectief Súdwestkust in Nieuwe Oogst.

Volgens De Vries kunnen boeren helemaal niet zelf bepalen welke maatregelen ze nemen, maar gaat dat onder regie van de agrarische collectieven. Ook hebben terreinbeherende organisaties en overheden een rol. Tenslotte rept het rapport niet over de rol van predatoren als oorzaak voor de teruglopende weidevogelpopulaties: "In de Workumerwaard bijvoorbeeld voeren boeren samen met terreinbeherende organisaties 600 hectare zwaar vogelbeheer uit. Alle maatregelen worden genomen, maar vliegen er bijna geen kuikens uit. Hoe dat kan? De meeste worden opgevreten door marters, kiekendieven, buizerds en andere predatoren. Daar kan de boer helemaal niets aan doen."

Gevolg: veel frustratie bij boeren. "Het is de zoveelste klap die ze moeten verwerken. Dat is niet goed voor de motivatie. Ieder keer wordt er met het vingertje naar de boer gewezen."

Jeroen van Buuren
Jeroen van Buuren Business Development
 • #8
 • 18 dec '21
 • 11:56

#4 Janneke Blijdorp , heb je Eemland opgezocht / gezien op de kaart in figuur 2 van het rapport?
Wellicht valt hier een hele waardevolle bevinding uit te halen.

Jeroen van Buuren
Jeroen van Buuren Business Development
 • #7
 • 18 dec '21
 • 11:47

#2 Piet, ik vrees ook dat de Hollanders met hun ? nationale? vogel als trots vergeten dat deze ? nationale ? inwoner? van Nederland ook een deel van zijn tijd niet in Nederland vertoeft en onderweg is. Vliegt op 5 tot 6km hoogte als ik goed onthouden heb.
Kijk dan ook zeker naar alle reis en verblijfplaatsen en of ieder hetzelfde kijkt naar de Grutto qua belangrijkheid. Het artikel wat ik hieronder link bevat ook een stukje over een tussenstop plaats in Portugal.

Maar dan is echt naar de basis:

zorgplicht voor weidevogels maart 2021
Citaat 1:
De provincie Fryslân wil meer werk maken van de zorgplicht die boeren hebben voor akker- en weidevogels als ze op het land aan het werk moeten.

Hiermee wordt gerefereerd aan: (google: wat zegt de wet natuurbescherming over de grutto)
De grutto is een beschermde inheemse diersoort. Net als alle andere vogels die van nature in het wild in Nederland voorkomen, zijn grutto's beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn. De bescherming van de grutto is in Nederland geregeld in de Wet natuurbescherming.

Vanuit de wet Natuurbescherming hebben boeren en loonwerkers een zorgplicht voor weidevogels. Werkzaamheden op het land kunnen nadelige gevolgen hebben voor weidevogels. Daarom zijn boeren verplicht om voorafgaand maatregelen te treffen, om nadelige gevolgen voor weidevogels te voorkomen.

De vraag/moet dan ook gesteld worden: Waarom krijgen boeren hier een vergoeding voor? Is toch gewoon al reeds wettelijk verplicht??

Citaat 2:
"Eigenlijk had dit al vijftien jaar geleden moeten gebeuren", zegt Jos Hooijmeijer, die namens de Rijksuniversiteit Groningen het onderzoek aan weidevogels in Sudwest-Fryslân coödineert. "Iedereen die bij zijn werk met de natuur te maken heeft, moet daar rekening mee houden. Zo hebben aannemers en wegenbouwers een gedragscode afgesproken dat ze bulten zand waar oeverzwaluwen in broeden tot na het broedseizoen laten liggen. Maar tot nu toe heeft boerenorganisatie LTO nooit zo'n gedragscode voor werk op het boerenland willen afspreken."

Citaat 3:
"Als deze maatregel door de Staten wordt aangenomen, heeft dat vooral symbolische waarde", stelt Hooijmeijer. "De meeste boeren in goede weidevogelgebieden houden al rekening met nesten en kuikens.

Figuur 2 van de rekenkamer beaamt dit niet. Sterker nog visueel kijkend scoort Friesland slechter dan bijv. de regio Zuid Holland / Utrecht.

Janneke Blijdorp
Janneke Blijdorp Food- en agri-economie
 • #6
 • 17 dec '21
 • 19:16

René, op zijn engels gezegd bedoel ik met mijn reactie : is dit vraagstuk van achteruitgang weidevogels en het niet functioneel zijn van het huidige subsidie stelsel een thema dat we via "the wisdom of the crowd" zouden kunnen oplossen. Voor mij vallen weldenkende boeren met kennis van, belangstelling voor en ervaring met weidevogelbeheer ook onder die wisdom of the crowd.......

Ik vind een reactie niet ok

Help de schrijver de juiste toon te vinden waarop je naar hem of haar wilt luisteren.
Klik op de naam van de schrijver en gebruik het "Stuur een mail" veld op zijn of haar profiel om je bericht te versturen.

sluit

Log in om te reageren en duimen uit te delen. Nog geen account? Meld je nu aan!

Lees alles over reageren in de gespreksregels.