27
Fotocredits: 'Koning Willem-Alexander en minister Carola Schouten of agriculture op werkbezoek in Diepenveen, 27 november 2018', Patrick van Katwijk, dpa picture alliance / Alamy Stock Photo

Flash‘Koning kan Kroondomein wél sluiten om te jagen en toch vangen’

Minister Schouten schreef een brief naar de Tweede Kamer waaruit zou blijken dat de Koning geen subsidie meer krijgt voor het natuuronderhoud van zijn Kroondomein Het Loo als hij dat een paar maanden per jaar sluit voor het publiek. Vermoedelijk doet hij dat om in alle rust met vrienden en genodigden te kunnen jagen op Veluws wild, voornamelijk wilde zwijnen, hazen, herten en reëen. De Nederlandse media brachten het nieuws en de Partij van de Dieren juicht. Volgens de doorgaans goed gedocumenteerde Foodlogcommentator Frans Aarts is het niet waar: de provincie Gelderland maakt voor de Koning een speciale uitzondering waardoor hij én privé kan jagen gedurende enkele maanden én subsidie kan innen. Aarts gebruikt scherpe woorden: de minister misleidt de Kamer.

Foodlog - Ministerie lekte niet, zegt minister Schouten - Rekenwerk onteigening geen beleidsstuk, maar laat wel investeringsbereidheid zien bij krimp - Foodlog, 8 sep 2021
 • Waardeer dit artikel door het te delen:
Laden...
Dick Veerman
Dick Veerman Hoofdredacteur Foodlog
 • #27
 • 27 nov '21
 • 23:14

Frans, dank voor je uitgebreide verduidelijkingen!

Frans Aarts
Frans Aarts Land- en tuinbouw
 • #26
 • 27 nov '21
 • 12:06

Wat me verbaast is de naïviteit van ons volk en haar vertegenwoordigers. Meenden ze werkelijk dat hun wens, een jaarrond vrije toegankelijkheid van hun natuurgebied Het Loo, zou prevaleren boven die van hun staatshoofd, die er het vruchtgebruik heef en ongestoord wil jagen?

Tot nu was het gebied jaarlijks 3 maanden gesloten en bedroeg onze bijdrage aan het beheer gedurende 5 jaar 4,8 miljoen euro. Voor de komende 5 jaar wordt 4,2 miljoen gevraagd, dus 87,5 % van dat bedrag. Kop Teletekst: ‘Koning wil geen geld deel Het Loo’.
Bij honorering van de subsidieaanvraag zal 1.300 ha (21%), aan de noord- en oostrand, het hele jaar vrij toegankelijk zijn. De rest blijft 3 maanden per jaar op slot (3.400 ha; 54%) of altijd (1.600 ha; 25%). Ons staatshoofd, familie en genodigden kunnen dus gedurende 3 maanden blijven jagen in een voor het volk gesloten gebied van 5.000 ha (79%). De kop van Teletekst had moeten zijn: Koning krijgt 12,5% minder subsidie dan voorheen, om op 79% van Het Loo ongestoord te kunnen blijven jagen.

Denken dat afgelopen was met het sluiten van Het Loo, in het jachtseizoen, is naïef omdat:
- Voor de adel is een flink groot jachtgebied, zonder pottenkijkers, een voorwaarde voor voldoende aanzien in eigen kring.
- Ons staatshoofd, van adel, lijkt de wensen van zijn volk minder van belang te vinden dan dat aanzien.
- Veelzeggend is dat zijn eerst-verwekte, als opvolgend staatshoofd (komisch volkje die Nederlanders) volgens de media al op jachtcursus is gestuurd om later ook dieren van Het Loo te kunnen belagen.
- Ons staatshoofd krijgt jaarlijks, naast zijn salaris, naar ik meen 5 miljoen euro vrij te besteden en niet te verantwoorden kostenvergoeding. Het kan dus ook besteed zijn aan adviseurs om de jachtwensen van het staatshoofd te laten sporen met beheerplan van Het Loo, een voorwaarde voor subsidiering. Bovendien heeft ons staatshoofd een uitgebreid en invloedrijk persoonlijk netwerk.
- Het beheerplan Het Loo voor de komende 5 jaren behoeft goedkeuring van de provinciale overheid. Ik vond het al vreemd dat het gepubliceerde en door Gedeputeerde Staten van Gelderland besproken beheerplan Het Loo ‘concept’ genoemd bleef worden. Het wijkt slechts op enkele details af van het voorgaande plan, zo meldt ook het voorwoord. Ik kan me vergissen en is het plan al geruime tijd definitief, anders wekt het de schijn dat gewacht werd op de subsidieaanvraag van het staatshoofd, om het plan in lijn te brengen met zijn jacht- en financiële wensen.

Kan de wil van het volk, de eigenaar van Het Loo, prevaleren boven de sluitingswens van haar staatshoofd? Ik zie als amateur twee mogelijkheden om dat te realiseren. Het overtuigen van het staatshoofd laat ik als nog minder realistisch buiten beschouwing.
- Er zijn juristen die menen dat de vruchtgebruiker wettelijk niet bevoegd is een subsidie aan te vragen. Dat moet de eigenaar of pachter doen. In dit geval dus de rijksoverheid. De aanvraag van het staatshoofd is dan ongeldig. Maar ik zie de overheid nog niet opkomen voor haar eigen rechten als dat ten koste gaat van rechten zoals ons staatshoofd die ziet.
- De subsidieaanvraag is anders dan voorheen, wat m.i. aanpassingen van het beheerplan inhoudt. De provincie Gelderland kan weigeren akkoord te gaan met de aanpassingen, omdat die leiden tot te weinig openstelling. Ik vermoed dat de verantwoordelijken daarvoor de toorn van Oranje niet riskeren. Of hebben geriskeerd.

Volgende week vergadert de Commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van de Tweede Kamer over de begroting. De subsidieaanvraag van het staatshoofd komt dan aan de orde. Tijdverspilling. Als volgens het bestuur van Gelderland de aanvraag in lijn is met het (daarvoor aangepaste?) beheerplan kan de minister de subsidie immers niet weigeren. Ik denk niet dat de minister daar rouwig om is.

Dick Veerman
Dick Veerman Hoofdredacteur Foodlog
 • #25
 • 26 nov '21
 • 20:30

Frans Aarts, in de Telegraaf van vandaag valt te lezen dat de Koning 7 ton subsidie vraagt. Om schapen te laten grazen. De jacht is verder al gedekt via andere kanalen.

Hoe lees jij dat nieuws?

Gert van der Hoek
 • #24
 • 13 sep '21
 • 14:29

Het lijkt mij het beste om de rol van het koningshuis te laten eindigen bij WA. Je kunt het Amalia en Nederland toch niet aandoen om hier mee door te gaan?

Nico Gerrits
Nico Gerrits Natura2000
 • #23
 • 12 sep '21
 • 19:19

Leve de Republiek der Verenigde Nederlanden

Ik vind een reactie niet ok

Help de schrijver de juiste toon te vinden waarop je naar hem of haar wilt luisteren.
Klik op de naam van de schrijver en gebruik het "Stuur een mail" veld op zijn of haar profiel om je bericht te versturen.

sluit

Log in om te reageren en duimen uit te delen. Nog geen account? Meld je nu aan!

Lees alles over reageren in de gespreksregels.