0
Fotocredits: 'Water drinken uit de zee' PxHere

Flash PerspectiefFossielvrij drinkwater uit zee weer stap dichterbij

Van zout zeewater zoet drinkwater maken is een stapje makkelijker en duurzamer geworden. Amerikaanse onderzoekers kunnen nu 20% sneller zout verwijderen en tegelijkertijd betaalbare hernieuwbare energie opslaan.

Traditionele methoden voor het omzetten van zeewater naar drinkwater, zoals thermische ontzilting, verbruiken aanzienlijke hoeveelheden fossiele brandstoffen. In plaats daarvan is membraantechnologie in opkomst, waarbij zeewater door een membraan wordt geperst. De energie voor dit proces wordt bij membraantechnologie ook nog eens opgewekt door zonne- of windenergie.

Het Redox Flow Desalination-systeem is zo’n membraantechnologie die de Amerikaanse onderzoekers hebben geoptimaliseerd. Dit systeem werkt 20% sneller dan de andere membraansystemen. Daarnaast kan het zonne- of windenergie opslaan in een batterij en die inzetten als er weinig zon of wind is.

De onderzoekers zien ontzilting als de oplossing voor het wereldwijde drinkwaterprobleem. Ondanks dat de nieuwe technologie hernieuwbare energie gebruikt en kan opslaan, komt bij het ontziltingsproces geconcentreerd pekelwater vrij. Dat wordt weer geloosd in zee en kan lokale vervuiling en milieuschade veroorzaken.

ScienceDaily - Water, water everywhere and now we may have drops to drink, 29 jan 2024
  • Waardeer dit artikel door het te delen:

Log in om te reageren en duimen uit te delen. Nog geen account? Meld je nu aan!

Lees alles over reageren in de gespreksregels.