In Mediterrane landen komt kinderobesitas het meest voor. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) onder meer dan 600.000 kinderen uit 21 Europese landen.

Een tweede studie toont aan dat baby’s die weinig of geen borstvoeding krijgen, een verhoogd risico hebben op kinderobesitas. De WHO presenteerde de resultaten op het Europese Congres voor Obesitas in Glasgow.

Volgens de WHO kampen bijna 400.000 van de in totaal 13,7 miljoen kinderen tussen 6 en 9 jaar in de 21 deelnemende landen met ernstige obesitas.

Kinderobesitas komt het meest voor in Zuid-Europa. In Malta, Griekenland, Italië en Spanje is respectievelijk 5,5%, 4,8%, 4,3% en 4% van de kinderen obees. In de laatste 3 landen komt obesitas het meest (21%) voor bij kinderen die nooit borstvoeding hebben gekregen. Dat toont het tweede onderzoek, dat werd uitgevoerd in 22 landen, aan.

Met uitzondering van Ierland, Frankrijk en San Marino was er in alle landen sprake van een hogere prevalentie van kinderobesitas bij kinderen die nooit of minder dan 6 maanden borstvoeding hebben gekregen.

Volgens Dr. Bente Mikkelsen van WHO Europa beschermt borstvoeding kinderen tegen het ontwikkelen van obesitas. Hoe langer je borstvoeding geeft (tot en met het tweede levensjaar), hoe minder obees je kind wordt, denkt ze.
WHO - New WHO studies: Europe battles childhood obesity and experts confirm breastfeeding protects against child obesity
  • Deel
Druk af