Foodlog.nl gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met de gegevens van je account.

Foodlog.nl beveiligt je gegevens om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.
Je gegevens worden niet verstrekt aan derden. Foodlog.nl gebruikt ze om je de uitvoering van een (abonnee)overeenkomst en/of het verlenen van overige diensten. Je mailadres wordt gebruikt om je periodiek op de hoogte te houden van op foodlog.nl verschenen artikelen en interessante aanbiedingen van andere diensten van Foodlog. We zullen je geen reclame of aanbiedingen van derden toesturen.

Indien je daar geen prijs op stelt, kun je dat laten weten via privacy@foodlog.nl

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden. Dat doen we om de gratis tijd die bezoekers in het archief (alle pagina's die ouder zijn dan 7 dagen) kunnen doorbrengen te kunnen administreren en om het aanbod van informatie op de website te kunnen optimaliseren.

Daarnaast maken wij bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat op de harde schijf van je computer wordt gezet als je foodlog.nl bezoekt. Een cookie bevat gegevens waarmee je als bezoeker kunnen herkennen telkens als je de site bezoekt. Het maakt het ons mogelijk om de site op de door jou afgenomen betaalde diensten in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken. Je kunt in je browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor uw gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk worden.

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacystatement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Foodlog behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig ons privacystatement voor een update. Als je verdere vragen hebt over ons privacybeleid, stel ze dan via privacy@foodlog.nl. We zullen je uiterlijk binnen zeven werkdagen antwoorden.

Ga naar deze link om de uitgebreide privacyverklaring van Foodlog.nl te lezen.