Vork is een magazine in pocketformaat voor betrokkenen bij de voedselketen. Het wil een platform zijn met meningen over voedsel, voedselproductie en voeding. De ondertitel ‘prikken in de voedselketen’ geeft al aan dat het wil aanzetten tot nadenken en discussie.

Het moet duidelijk worden waar de meningsverschillen liggen, waar ze uit voortkomen en hoe ze kunnen worden overbrugd. Het is niet de bedoeling om te streven naar consensus. Want botsende meningen leiden tot de kern van de zaak. De botsing mag uiteraard niet ontaarden in verdachtmakingen en argumenten gericht op de persoon die het debat ontsieren en onmogelijk zouden maken.

Je vind meer over vork op onze website www.vork.org.

Wij bieden je 15% korting aan op een abonnement van ‘vork’. En wij wensen je een verrijkende leeservaring toe!

Om als Foodlog Friend in aanmerking te komen voor de korting, vermeld je bij aangaan van een abonnement via de telefoon dat je Foodlog Friend bent. Dit kan via het volgende nummer: 0314 - 68 22 93.

vork ondertekst partner