Zoönosen zijn infectieziekten van dieren die besmettelijk zijn voor de mens, en andersom. Die bestaan in heel veel verschillende soorten. Verschillende virussen, maar ook verschillende soorten van hetzelfde virus. Zo bestaan er alleen al 144 soorten vogelgriep. Andere bekende zoönosen zijn de ziekte van Lyme, spoelwormen en hondsdolheid, maar ook gekke koeienziekte, miltvuur of tuberculose vallen in deze categorie. Net als het coronavirus, waarvan de 2019-CoV variant op dit moment al meer dan 6.000 mensen wereldwijd heeft geveld. Het coronavirus was in 2002/2003 verantwoordelijk voor SARS en in 2012 voor MERS.

De regio’s met de hoogste percentages arme veehouders zijn vaak ook de regio’s waar veel zoönosen voorkomen. Besmetting kan plaatsvinden via de lucht, door direct contact met dieren, maar ook via ons voedsel. Door strenge controle op onze dieren, ons voedsel en dankzij intensieve bestrijdingsprogramma’s is Nederland nu vrij van sommige ziektes.

Toch betekent dat niet dat we achterover kunnen leunen. Het coronavirus verspreidt zich in individuele gevallen razendsnel over de hele wereld. Dit kan onder andere door de toenemende wereldhandel. Globalisering van de productie en handel vergroot het bereik van goederen en mensen. Dat is aan de ene kant een grote luxe, maar aan de andere kant ook een gevaar als we ons niet bewust zijn van de risico’s.

Wat vind jij van zoönosen? Reëel risico, of haastige hysterie?


Artikel NEJM: Early Transmission Dynamics in Wuhan, China, of Novel Coronavirus–Infected Pneumonia