De globalisering van de productie en handel in voedingsmiddelen vergroot de kans op problemen met de voedselveiligheid. Er zullen zich daardoor in de toekomst meer gevallen van voedselvergiftiging en bijkomende ziekten gaan voordoen.

Dat schrijft Food Safety News naar aanleiding van een rapport van de FAO, de voedselorganisatie van de Verenigde Naties.

Het rapport The Future of Food Safety verscheen vorige maand en heeft als motto: “Er is geen voedselzekerheid zonder voedselveiligheid”.

Onveilig voedsel
De verhandelde volumes nemen toe en de herkomst van (gemengde) producten is vaak onduidelijk. Een land aan de ene kant van de wereld dat voedsel importeert, heeft geen zicht op de wijze van produceren in de landen van herkomst aan de andere kant.

Vooral landen die sterk afhankelijk zijn van de import van voedsel, vaak armere landen, kampen met de gevaren van onveilig voedsel. Door de handel in agrarische producten waaiert het risico op een voedselinfectie die zich bij één enkele leverancier voordoet gemakkelijk uit naar meerdere landen. Steekproeven door keuringsdiensten aan de grens zijn geen garantie om risico’s buiten de deur te houden.

Volksgezondheid
De medische gevolgen van onveilig voedsel zijn groot, volgens het FAO-rapport. Jaarlijks sterven op dit moment wereldwijd 420.000 mensen aan de gevolgen en worden er 600 miljoen mensen (een kleine tiende van de wereldbevolking) ziek door besmet voedsel. Voedselvergiftigingen zijn de oorzaak van 200 verschillende acute of chronische ziekten, van infecties van het spijsverteringskanaal tot kanker, aldus de FAO.

Besmet voedsel belemmert de socio-economische ontwikkeling, overbelast de gezondheidszorg en brengt de economische groei en de handel in gevaar
De aanwezigheid van chemisch stoffen en microbiologische besmetting bedreigen de volksgezondheid en verstoren de handel, met grote economische en sociale gevolgen. De gevolgen van onveilig voedsel “gaan ver voorbij menselijk lijden alleen”, zegt het rapport. “Besmet voedsel belemmert de socio-economische ontwikkeling, overbelast de gezondheidszorg en brengt de economische groei en de handel in gevaar.” Voedselvergiftiging heeft ook gevolgen voor het vertrouwen van consumenten.

De noodzakelijke nadruk op voedselveiligheid heeft tot gevolg dat landen die niet kunnen voldoen aan de internationale eisen, geen eerlijke kans krijgen hun producten op de markt te brengen. Dat geldt zowel voor ontwikkelingslanden als voor landen met kleine, ambachtelijke producenten.

Intensieve dierhouderij
De groei van de wereldbevolking en de toenemende vraag naar voedsel zullen samen flinke problemen opleveren. Dat voorspelt ook een studiegroep van de University of Notre Dame in Indiana. Naast de druk op het productiesysteem, een zorg van deskundigen van over de hele wereld, voorzien de Amerikaanse onderzoekers toenemende voedselveiligheidsuitdagingen.

Grootschalige productie van voedsel zal in toenemende mate een beroep moeten doen op antibiotica, pesticiden en kunstmest. Het contact tussen mensen en dieren, zowel wild als gehouden, zal het risico op besmettelijke ziekten vergroten. De risico's zijn nog onvoldoende bekend en moeten nader worden gedefinieerd.

Meer landbouwdieren, intensiever grondgebruik en meer mensen in de buurt van die dieren gaat meer verspilling en vernietiging opleveren. “Hoe kunnen we het optimaliseren van de landbouw laten samengaan met het terugdringen van de nadelige gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu?”, vragen de onderzoekers.
Dit artikel afdrukken