In de twintigste eeuw bedekten oesterbanken bijna 20% van de bodem van de Noordzee. Tegenwoordig zijn de meeste nagenoeg verdwenen door overbevissing, ziektes en koude winters. Onder aansturing van het WNF is een pilotproject gestart om de oesterbanken ten noorden van Schiermonnikoog te herstellen, schrijft Naturetoday.

Het unieke van het project is dat op een diepte van 20 meter in de boven Schiermonnikoog gelegen Borkumse Stenen onder meer 3D-geprinte rifstructuren zijn geplaatst, waar de Noorse platte oester zich op vastzet. Oesterbanken zijn een hotspot voor biodiversiteit. De banken zijn een broedplaats voor haaien en roggen en een schuilplaats voor kleinere zeedieren.

Het WNF zet wereldwijd dergelijke projecten op om de biodiversiteit in zee te verbeteren. Dit project is mogelijk een aanzet om meer schelpdiergebieden in de Noordzee, ook nabij windmolenparken, op te starten. Voorwaarde is wel dat er niet gevist mag worden.
Nature Today - Nature Today | Aanleg oesterbank en 3D-geprinte riffen primeur voor Noordzee
Reageer
  • Deel
Druk af