Ondanks de mestfraudes in Brabant en Limburg en de tegenvallende gemeten ammoniakuitstoot door de veehouderij heeft minister Carola Schouten goede hoop dat ze haar melkveeboeren opnieuw een vrijstelling kan bezorgen om meer mest dan de EU eigenlijk toestaat op hun land te blijven brengen. De boeren brachten hun privilege - de zogeheten 'derogatie' - in gevaar door alle randen van het speelveld op te zoeken na het loslaten van het melkquotum in Nederland. Ze gingen extra veel mest maken door extra veel koeien naar Nederland te halen.

"We hebben een goed plan”, zegt de minister volgens Boerderij. Volgens de boerenkrant adviseert Schouten boeren die gebruik willen maken van derogatie vanaf 1 januari te handelen volgens de regels van de huidige derogatie. “Maar dat is wel voor eigen rekening en risico. Formeel hebben we per 1 januari geen derogatie meer, waardoor voor iedereen de standaardnorm van 170 kilo stikstof uit dierlijke mest per hectare geldt." Ze geeft dus geen garantie.
Reageer
  • Deel
Druk af