De deelregering van de Belgische hoofdstad Brussel gaat het gebruik van glyfosaat verbieden. Waar de Europese beslissing over de eventuele verlenging van de toelating op zich laat wachten, stellen de Brusselse minister van Leefmilieu, Céline Fremault en haar Waalse collega Carlo di Antonio een verbod in op het gebruik van het omstreden onkruidbestrijdingsmiddel door particulieren en gemeentediensten.

De bewindslieden zeggen 'verbijsterd' te zijn dat België, bij monde van Federaal minister van Landbouw Willy Borsus, het voorstel van de Europese Commissie voor verlenging van de toelating met 15 jaar steunt. Minister Borsus overlegde met minister van Volksgezondheid Maggie De Block en won advies in bij de FOD Volksgezondheid. De ministers baseren het Belgische standpunt op het wetenschappelijk advies in verband met glyfosaat.

"Voor Fremault en Di Antonio komt het federale standpunt neer op ‘lafheid ten aanzien van het milieu’. Volgens hen zijn pesticiden als glyfosaat een echt risico voor de menselijke gezondheid en het leefmilieu", schrijft De Standaard.
De Standaard - ?Kankerverwekkend? glyfosaat binnenkort verboden in Brussel
Reageer
  • Deel
Druk af