De Wereldvoedselorganisatie (FAO) lanceert een plan van aanpak om het 'ge- en misbruik' van antibiotica in de landbouw en voedingsindustrie aan te pakken. In de aanloop naar de VN-bijeenkomst op 21 september in New York over de toenemende antibioticaresistentie (AMR) zet de FAO in op 4 actiepunten: vergroten van het bewustzijn over antibioticaresistentie in de hele voedselketen, opbouwen van capaciteit voor toezicht en controle per land, versterken van de regelgeving en promoten van goede praktijken in de voedingsindustrie om antibioticagebruik 'op maat' te bevorderen. De oprukkende antibioticaresistentie bedreigt volgens de FAO onze voedselzekerheid, dierenwelzijn en de menselijke gezondheid.
Global Meat News - FAO to cut antimicrobial resistance in food supply chain
Reageer
  • Deel
Druk af