0
Fotocredits: Pluimveehouderij van Jan Quirijnen, Jumbo persportaal

Flash VoedselketenStikstofcrisis nekt Nederlandse 1-ster kip

Iedereen was opgetogen, zomer 2021. De boeren, de supermarkten, Wakker Dier én de overheid. In augustus maakten alle Nederlandse supermarktketens bekend over te stappen op kip met 1 ster van het Beter Lever Keurmerk. Per eind 2023 zou het zo ver moeten zijn, al voorzagen we hier op Foodlog al wel wat voetangels en klemmen.

Dat voorbehoud was terecht. Dat blijkt uit de Kamerbrief van minister van LNV Piet Adema. De stikstofcrisis, het ontbreken van meetgegevens en de trage vergunningsverlening zetten een snelle omschakeling de voet dwars. Negentig procent van de 625 vleeskippenhouders in Nederland wil omschakelen naar 1-ster kip, of heeft dat al gedaan. Geen wonder, want het dierenwelzijn is "aantoonbaar en betekenisvol beter" en de omschakeling is "bedrijfseconomisch goed te verantwoorden". Maar er is ook "onzekerheid over emissies van ammoniak, geur en fijnstof uit BLk1* vleeskuikenstallen," blijkt uit de bijgevoegde onderzoeksrapporten.

Die onzekerheid is "een forse tegenvaller voor iedereen". Concreet betekent het namelijk dat het "op korte termijn nagenoeg onmogelijk is om toestemming in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) te krijgen voor de benodigde aanpassingen aan de stal." Zelfs pluimveehouders die al wel een vergunning hebben om hun stal aan te passen met een overdekte uitloop, wachten af met de verbouwing uit vrees dat hun vergunningen niet 'houdbaar' zullen blijken.

Adema geeft de moed niet op, ook om te voorkomen dat de productie van BLk1* kip naar het buitenland wordt verplaatst. Alle betrokken partijen, en ook minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal werken keihard aan het verkrijgen van de nodige inzichten (meetprogramma's, sensoren) en bewerkstelligen van versnelling. Maar dat kost tijd. Voor het eind van jaar valt er nog niets te verwachten. Reden voor de Dierenbescherming, houdster van het BLK-keurmerk, de overgangstermijn waarbinnen de overdekte uitloop gerealiseerd moet zijn, te verlengen naar 3 jaar. Dan kunnen pluimveehouders in de tussentijd in ieder geval al wel BLK-kip leveren. Maar, zegt de Dierenbescherming er meteen bij, dit is geen structurele oplossing.

Tweede Kamer - Beleidsreactie op rapporten Beter Leven Keurmerk 1 ster vleeskuikens | Tweede Kamer der Staten-Generaal, 14 jun 2023
  • Waardeer dit artikel door het te delen:

Log in om te reageren en duimen uit te delen. Nog geen account? Meld je nu aan!

Lees alles over reageren in de gespreksregels.