5
Fotocredits: 'Kruiwagens met mest', Sabine van Erp, pixabay

Flash PerspectiefGeen geld voor demissionair stikstofbeleid, vrees voor ingrijpen Brussel

Demissionair stikstofminister Van der Wal laat Nederlandse provincies weten wat wij in januari al voorspelden: ze vragen te veel geld om de stikstofcrisis op te lossen. We voorzagen een vraag vanuit de provincies van ca. €50 miljard. De wensen vanuit de provincies zijn inmiddels opgelopen tot €58,5 miljard. De regering heeft slechts €24,3 miljard ter beschikking gesteld, toen geld nog gratis was vanwege de lage rente. Dat budget moet door de Eerste Kamer nog worden goedgekeurd, terwijl de rente inmiddels aanmerkelijk is gestegen.

Van der Wal zegt in De Telegraaf dat de provincies eerder minder dan meer dan €24,3 miljard te verdelen hebben. Aangezien de provincies niet weten waar ze op moeten bezuinigen om aan de onzekere doelen te voldoen, zullen ze dat niet doen. De minister vreest dat Brussel het beleid nu overneemt. Een woordvoerder vertelt dat de EU op enig moment dwangsommen kan opleggen als de provincies niet voldoen aan de natuurdoelstellingen.

Eer Brussel dat doet, zal het zich rekenschap moeten geven van het feit dat ons stikstofbeleid volgens de officiële berekeningsmethoden niet werkt, zoals Schiermonnikoog (minder koeien maar juist meer stikstofneerslag) laat zien, en dat het Porthos-oordeel van de Raad van State overschrijdingen van de eerder als cruciaal beschouwde Kritische Depositiewaarde irrelevant heeft verklaard. Wel zou Brussel kunnen vinden dat Nederland de jure geen deugdelijk natuurbeleid heeft waar we krachtens de Habitatrichtlijn wel toe verplicht zijn.

NOS - Provinciale plannen voor stikstof te duur, waarschuwt Van der Wal, 29 aug 2023
 • Waardeer dit artikel door het te delen:
Laden...
Douwe de Jong
Douwe de Jong Energie Economie Eten
 • #5
 • 29 aug '23
 • 13:54

Brussel als stok achter de deur en slachtoffer rol om alsnog wat zaken gedaan te krijgen. Dat oude afspraken waar we nu tegen aanlopen te lang blijven liggen heeft ook te maken met lobby activiteiten. Waar de politiek dan weer op reageerde door niet op te reageren. Het is elke keer net zolang aan een elastiek trekken en hopen dat het langste stuk naar de andere partij gaat. Met het risico dat het ook jou een keer treft.
Ben benieuwd hoe het verder gaat. vindt het steeds wel zonde van de verspilde tijd en dan ook geld. Maar dat zal niet voor de lobbyisten gelden.

Nico Gerrits
Nico Gerrits Natura2000
 • #4
 • 29 aug '23
 • 13:18

Bangmakerij met Brussel. Punt 1, de EU kan helemaal niet ingrijpen in onze stikstofwaanzin. Punt 2, de EU kan niet zomaar boetes uitdelen, maar moet eerst naar het Europese Hof om NL veroordeelt te laten krijgen voor het niet nakomen van de richtlijnverplichtingen. Punt 3, schrap alle postzegelgrote stukjes vegetatie - die zo ongeveer per definitie geen habitattype kunnen zijn en vrijwel zonder uitzondering in een slechte staat van instandhouding verkeren - uit de doelstellingen.

Lees mijn artikel van 10 juni 2022 waarin staat uitgelegd welke truc LNV heeft uitgehaald om in Brussel te melden dat het dramatisch slecht is gesteld met de N2k habitattypen.

N van Rooij
N van Rooij Land- en tuinbouw
 • #3
 • 29 aug '23
 • 12:59

Politiek is een raar fenomeen. Continu roepen de natuur staat op omvallen en we moeten versnellen naar 2030.
Ik neem aan dat de Minister de Provincies doelen heeft meegegeven waar de plannen aan moeten voldoen. Het is dan ook logisch dat de Provincies hier wel een kostenraming aan ophangen om de doelen te halen.
Het Rijk had bij hun eigen beleid een kosten baten analyse moeten voegen dan hadden ze een onderbouwing voor hun fonds. Nu roepen ze plompverloren 24,3 miljard zonder te weten wat ze daar mee kunnen.
Dit bedrag is minder dan de helft van wat de provincies vragen. Misschien moeten ze de doelstelling maar aanpassen bijv. 35% onder de KDW.
Als ik het geld niet heb ga ik ook geen Tesla kopen.

René de jong
René de jong Melkveehouderij & Makelaardij
 • #2
 • 29 aug '23
 • 10:59

Provincies kunnen al hun 'vervuilers' in een handomdraai wegnemen.

Hun 'baas' het IPO en BIJ12 (met LNV als systeem verantwoordelijke) verplicht hen namelijk om bedrijven vervuilers te noemen door de voortoets op geen enkele juridische grond op een krankzinnige norm van 0,005 mol te stellen.

Dit dwingende 'advies' wat in de Handleiding Voortoets Stikstof is verwerkt kan iedere provincie ter zijde leggen met bijvoorbeeld het TNO rapport in de hand.

Dit TNO rapport zegt nl 2 dingen;


1) Dat 0,005 mol op NIKS (0,0) berust.
2) Dat tot 10 mol NIET te onderscheiden is van nul.

Een verwijzing naar de Duitse 'RvS" kan ook volstaan.
https://www.bverwg.de/150519U7C27.17.0
Waarin het OVG zegt dat tot 21,4 mol geen invloed kan hebben, dit wordt overigens ook in het TNO rapport benoemd (pag 6).

Maar de juristen op LNV en (dezelfde) BIJ12 & IPO mogen hier een geheel eigen visie verspreiden en dit ook nog eens 'vaste jurisprudentie' noemen.

Hoe lang mogen deze ambtenaren en bijbehorende juristen het volk en het parlement voor de gek houden, de RvS (Posthos) gaf de aftrap voor een tijdelijk project. (Niet significant dus geen vergunning nodig).
Het is dus wachten op een provincie die de handschoen oppakt of een PAS melder die heel kort bij de RvS zit om deze lariekoek te stoppen.

N van Rooij
N van Rooij Land- en tuinbouw
 • #1
 • 29 aug '23
 • 10:14

De SDF ‘s aan Europa rapporteren voor het grootste deel een gunstige stabiele Staat van Instandhouding.
Het stikstofsprookje hebben we zelf geïntroduceerd in zwakke wetgeving en vraagt Europa helemaal niet van ons.
Deze Minister blonk toch al niet uit in kennis van de materie. De val van dit kabinet en de veranderende financiële omstandigheden zouden wel eens een realistischer kijk op de materie kunnen opleveren.
Het is toch van de zotte dat een PAS melder met een geringe uitstoot een piekbelaster is op basis van het piekbelastermodel. Zo zitten complete boerengezinnen in geweldige onzekerheid op basis van modellen.
De modellen wereld in Den Haag heeft al meer ellende (toeslagen, COVID etc) veroorzaakt.

Ik vind een reactie niet ok

Help de schrijver de juiste toon te vinden waarop je naar hem of haar wilt luisteren.
Klik op de naam van de schrijver en gebruik het "Stuur een mail" veld op zijn of haar profiel om je bericht te versturen.

sluit

Log in om te reageren en duimen uit te delen. Nog geen account? Meld je nu aan!

Lees alles over reageren in de gespreksregels.