0
Fotocredits: kalveren buiten, Compassion in World Farming Nederland

Flash VoedselketenEuropese Commissie wil kalf langer bij de melkveehouder

De Europese Commissie heeft plannen om het vervoer van jonge kalveren strenger te regelen. Ze wil kalveren jonger dan 5 weken alleen nog laten vervoeren als de afstand minder dan 50 kilometer is. Bovendien moeten de kalveren minstens 50 kilogram wegen voor ze vervoerd mogen worden.

Deze regels staan in een nieuw voorstel voor de Europese transportverordening, dat onlangs is uitgelekt. Het is nog geen definitief voorstel, maar het geeft aan in welke richting de Commissie denkt.

Op dit moment moeten kalveren minimaal twee weken op een melkveebedrijf blijven voordat ze vervoerd worden. In Nederland wordt al geëxperimenteerd met een termijn van vier weken. De nieuwe regelgeving zou dit verlengen naar vijf weken.

Naast regels voor kalveren bevat het voorstel ook strengere eisen voor het vervoer van andere dieren. Zo mogen koeien, varkens, schapen, geiten en paarden die voor de slacht bestemd zijn niet langer dan 9 uur vervoerd worden. Voor dieren die om een andere reden vervoerd worden, geldt een limiet van 21 uur, met een pauze van 1 uur na de eerste 10 uur. Voor jonge dieren zoals kalveren, lammeren, veulens en jonge geiten die nog melk drinken, stelt de Commissie een maximale transportduur van 8 uur voor, die verlengd kan worden naar twee keer 9 uur met een geschikte voerinstallatie en een pauze van een uur.

De Commissie snapt dat de kosten voor melkveehouders stijgen als ze kalveren langer op de boerderij moeten houden, maar denkt dat de meeste boeren er uiteindelijk financieel op vooruitgaan. Bedrijven krijgen twee jaar de tijd om zich aan te passen aan de nieuwe regels.

Deze nieuwe regels zijn nog in voorbereiding en moeten nog definitief gepubliceerd worden door de Commissie. Hierna volgen nog consultaties en discussies in het Europees Parlement en de Europese Raad, waarbij wijzigingen nog mogelijk zijn. De Nederlandse kalversector reageert negatief op de 5 weken. Volgens Wim Thus, voorzitter van de LTO-vakgroep kalverhouderij, kan de melkveehouderij zich niet aanpassen binnen de gestelde termijn.

Nederland importeert een dikke 750.000 kalveren uit het buitenland; driekwart daarvan komt uit Duitsland. Die dieren zijn veelal op een langere afstand dan 50 kilometer geboren. Ook vanuit Nederland zullen de nodige kalveren niet meer gemakkelijk vervoerd kunnen worden naar een kalvermester zodat melkveehouders extra ruimte zullen moeten maken voor de jonge stieren en vaarzen die ze niet zelf aan willen houden. Omdat het een Europese maatregel betreft, ontstaat geen situatie waarin een boer in het ene land gemakkelijker van zijn jonge dieren afkomt dan in een ander.

Boerderij - Europese Commissie: geen vervoer kalf jonger dan 5 weken - Boerderij, 1 dec 2023
  • Waardeer dit artikel door het te delen:

Log in om te reageren en duimen uit te delen. Nog geen account? Meld je nu aan!

Lees alles over reageren in de gespreksregels.