Moestuin

Buurtmoestuin goed voor geestelijke gezondheid 0

Buurtmoestuin goed voor geestelijke gezondheid

Buurtmoestuinen dragen, evenals de traditionelere volkstuintjes, bij aan de gezondheid en kwaliteit van de leefomgeving van stadsbewoners. Buurtmoestuinen zijn niet-commerciële terreinen, vaak braakliggende stukjes grond, waar buurtgenoten groenten...