De Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de Wageningen Universiteit stelt dat de handelwijze van twee onderzoekers van de Wageningen Universiteit op onderdelen van een rapport over de kosten van het statiegeldsysteem onvoldoende zorgvuldig was. Tot twee keer toe vond er geen wetenschappelijke toetsing plaats. Daarnaast zijn de twee overhaast te werk gegaan vanwege politieke belangen. Dat schrijft Trouw vandaag.

De onderzoekscommissie van de universiteit noemt het slordig dat de onderzoekers niet gemeld hebben dat het bedrijfsleven de financier was van het statiegeldrapport. Die nalatigheid is volgens de commissie in strijd met de Gedragscode Wetenschapsbeoefening. Tot slot oordeelt de commissie dat de Wageningse rapportage nooit gebruikt had mogen worden in een debat over het afschaffen of handhaven van statiegeld. Al met al spreekt de commissie van een "onvoldoende zorgvuldige wetenschapsbeoefening".

Op basis van het onderzoek oordeelde toenmalig staatssecretaris Atsma in 2012 dat het statiegeldsysteem voor kunststof drankflessen "peper- en peperduur was." Het rapport legde de basis voor een fel en langdurig debat over de afschaffing van het statiegeld - dit gebeurde uiteindelijk niet door de val van het kabinet Rutte I. Voorstanders van statiegeld wezen destijds direct op onzorgvuldigheden in de berekeningen van het Wageningse onderzoek en het ontbreken van bronnen. Het recyclingsbedrijf Tomra liet vorig jaar de sommetjes opnieuw maken en kwam tot hele andere getallen. Hierop diende Tomra-directeur René Hissink een formele klacht in bij de Commissie wetenschappelijke integriteit van Wageningen UR.

Trouw ziet in de affaire een voorbeeld van de tekortkomingen van de veelgeroemde Nederlandse 'Gouden Driehoek' en schrijft: "De top van de Wageningen Universiteit heeft altijd hoog opgegeven over wat zij 'De Gouden Driehoek' noemt: de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Uit een reconstructie van Trouw blijkt dat deze samenwerking in het statiegelddossier wel erg ver ging."
Via Blendle is de reconstructie van de mails door Trouw te lezen: Hoe de lobby aanschuift.
Trouw - Wagenings onderzoek statiegeld onzorgvuldig
Reageer
  • Deel
Druk af