Ieder jaar worden er de VS miljoenen mensen ziek door pathogenen, zoals Salmonella, E.coli of Listeria, in hun voedsel. De U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) houden sinds 2010 de voedselgerelateerde uitbraken bij. Uit hun onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de doden als gevolg van voedselinfecties tussen 2010 en 2014 vielen bij uitbraken die de staatsgrenzen overschreden. En dat bleek maar 3% van alle voedselgerelateerde uitbraken het geval te zijn.

Volgens het CDC kwamen er sinds 2010 gemiddeld 24 uitbraken per jaar voor die 2 of meer staten troffen. De meest wijdverbreide uitbraak raakte maar liefst 37 staten, blijkt uit het Vital Signs rapport. De 120 grensoverschrijdende uitbraken in deze jaren maakten 11% van alle voedselgerelateerde uitbraken uit, veroorzaakten 34% van de ziekenhuisopnamen en leidden tot 56% van de overlijdensgevallen.

Op grond van de rapportage adviseert het CDC een nauwere samenwerking tussen lokale overheden en de voedselindustrie. Volgens het CDC moet de voedingsindustrie zijn rol nemen bij het verbeteren van voedselveiligheid door best practices door te voeren, de administratie op orde te hebben en klanten te informeren over recalls. "Wanneer de industrie en overheidsinstanties samenwerken, leidt dat niet alleen tot snellere onderzoeksresultaten en betere tracering, maar kan ook lering getrokken worden uit de opgedane ervaring om de waarschijnlijkheid van toekomstige uitbraken terug te dringen", besluit het CDC, aldus Time.
Time - Food Illness Outbreaks That Cross State Lines Are the Most Deadly
Reageer
  • Deel
Druk af