Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) laat een speciale commissie adviseren over de toekomst van de veehouderij, schrijft hij in een Kamerbrief. Ed Nijpels gaat de commissie voorzitten.

Het kabinet zet in op een verdere versnelling van de verduurzaming van de veehouderij. Staatssecretaris Van Dam: “De Nederlandse agrarische sector is wereldspeler, maar tegelijkertijd staat de maatschappelijke waardering voor de sector onder druk door vragen over dierenwelzijn en milieu. En hoewel er op dit punt al veel verbetering is, wil ik vooruitgang blijven boeken naar een meer duurzame, diervriendelijke en economisch rendabele veehouderij.
Het voorstel van de Commissie Nijpels wordt daarbij een belangrijke leidraad.”

De commissie gaat door op het voorwerk dat door de destijds ingestelde commissies Alders en Van Doorn is verricht. De veehouderij moet verder verduurzamen, waarbij knelpunten opgelost moeten worden zoals de effecten van veehouderijen op de kwaliteit van de leefomgeving (gezondheid, milieu), de maatschappelijke inbedding van de veehouderij en de vraag welke ontwikkelingsruimte de veehouderij heeft.

De commissie bestaat naast Ed Nijpels uit Joszi Smeets, Martin Scholten, Felix Rottenberg, Ruud Huirne en Hans Hoogeveen. De verwachting is dat de commissie rond de zomer haar voorstellen voor concrete acties en maatregelen kan opleveren, voor betrokken partijen (overheden, sector, maatschappelijke organisaties en burgers).
Rijksoverheid - Kamerbrief Commissie toekomst veehouderij
Reageer
  • Deel
Druk af