Studenten met een chronisch slaaptekort scoren gemiddeld lagere cijfers dan studenten zonder slaaptekort. Gemiddeld vallen hun cijfers 0,5 lager uit, voor het meest recente tentamen scoorden slechte slapers 0,8 lager. Bovendien hebben studenten met slaaptekorten meer moeite met concentratie tijdens het studeren dan studenten die wel voldoende slapen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek onder bijna 1.400 studenten uit het hoger onderwijs in het kader van de Nationale Slaapweek.

De gemiddelde student gaat om 23.35 uur naar bed en heeft 26 minuten nodig om in slaap te vallen. Opstaan gebeurt rond 8.17 uur. Gemiddeld slapen de studenten 8 uur en 16 minuten. 65% van de studenten geeft aan graag langer te willen slapen, 28% krijgt genoeg slaap en 7% zegt minder te willen slapen.

Het onderzoek legt een verband tussen weinig kennis over slaaphygiëne - niet goed weten wat positieve gewoontes en gedragingen zijn voor de slaap - en lagere cijfers in het afgelopen studiejaar. Andere opvallende bevindingen uit het onderzoek: bijna de helft van de studenten heeft ’s morgens vaak moeite met opstaan. Ruim een derde voelt zich doorgaans niet uitgeslapen bij studieactiviteiten. Een kwart heeft regelmatig geen zin om te studeren omdat ze er te slaperig voor zijn.

Hoofdonderzoeker dr. Kristiaan van der Heijden: "Het is belangrijk dat studenten zich bewust worden van het belang van gezond slapen. Uit ons onderzoek blijkt dat ruim een derde van de Nederlandse studenten onvoldoende scoort op slaapkwaliteit volgens internationale normen en dat dat dus gerelateerd is aan slechtere studieconcentratie en studieresultaten.”
ScienceDaily
Reageer
  • Deel
Druk af