Naar schatting van de Rabobank en LTO zullen komende jaar 1.800 melkveehouders vrijwillig stoppen (10% van de melkveehouders in Nederland) en dreigt voor 300 melkveehouders een faillissement. De faillissementen zijn te verwachten in de groep melkveehouders die de afgelopen jaren 'flink gegroeid' is in melkproductie, zo'n 6.000 boeren. "Deze groep wordt door de invoering van fosfaatrechten het hardst geraakt. Zij kunnen geen aanspraak doen op de knelgevallenregeling en zullen fors fosfaatrechten en mogelijk ook grond moeten bijkopen. Die kosten in combinatie met een huidige lage melkprijs, hoge voerkosten en de nieuwe grondgebondenheidsregels, is funest", zegt Wiebren van Stralen, beleidsadviseur LTO.
Boerderij - Hausse van stoppende melkveehouders op komst
Reageer
  • Deel
Druk af