Op 26 januari 2017 werd de 'Nationale Voedseltop' georganiseerd door vier bewindspersonen: minister Edith Schippers (VWS), staatssecretaris Martijn van Dam (EZ), minister Lilianne Ploumen (BZ) en staatssecretaris Sharon Dijksma (I&M). Ze beschrijven in een Kamerbrief met bijlage de 'concrete ambities' die Nederland over 5 tot 10 jaar "wereldwijd koploper in veilige, gezonde en duurzame voeding en een duurzame land- en tuinbouw" moeten maken. Op Foodlog heette de Voedseltop 'Voedselflop', omdat pijnlijk duidelijk aan het licht kwam dat de overheid geen algemeen verbindende rol op zich neemt.
Rijksoverheid - Bijlage 2 bij Kamerbrief Slotverklaring Nationale Voedseltop 26 januari 2017
Reageer
  • Deel
Druk af