LTO Nederland maakt zich zorgen dat de politiek steeds minder waarde lijkt het hechten aan het oordeel van onafhankelijke instituten zoals het Ctgb en de EFSA omtrent de toelating van pesticiden.

Recent nam de Tweede Kamer een motie aan om het gebruik van imidacloprid in Nederland te gaan verbieden. Ook is de Tweede Kamer er op tegen dat Nederland akkoord met de verlenging van de toelating van glyfosaat in Europa die komende week in Europa op de agenda staat.

"Dit ondanks het feit dat beide middelen, na grondig onderzoek, het groene licht kregen van het Ctgb (College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden) en de EFSA (European Food Safety Authority). Ctbg en EFSA beoordelen middelen op basis van wetenschappelijke kennis op risico’s voor mens, dier en milieu. LTO Nederland vindt dat de bevindingen van onafhankelijke instituten leidend moeten zijn (en blijven) in de beleidskeuzes die staatssecretaris Van Dam maakt in Den Haag en Brussel", schrijft LTO.

Glyfosaat en imidacloprid zijn belangrijke middelen voor Nederlandse boeren en tuinders, die zorgvuldig ingezet worden. Dat blijkt keer op keer uit onafhankelijke metingen door de NVWA. "Wanneer deze middelen niet meer beschikbaar zijn, leidt dit tot inzet van andere middelen met andere werkzame stoffen die een zwaardere milieulast hebben", dreigt LTO.

Het probleem lijkt echter te zijn dat experts elkaar tegenspreken vanuit verschillende risicobenaderingen en functies.

Midden februari verklaarde Friedrich Deckel, voorzitter van het Duitse Industrieverband Agrar dat de intrinsieke schadelijkheid van bestrijdingsmiddelen de hoofdrol is gaan spelen bij risicobeoordelingen en dat er te weinig naar de schadelijkheid van een middel in relatie tot de toepassing wordt gekeken. Volgens hem zou cafeïne als bestrijdingsmiddel geen toelating krijgen en zou de politiek te veel luisteren naar "ongefundeerd geschreeuw", aldus Boerderij.
Boerderij - LTO: zorg over politieke invloed op gewasbeschermingsmiddelen
Reageer
  • Deel
Druk af