De overheid wil dat het chemiebedrijf Chemours stopt met het lozen van afvalwater met de stof GenX op de Merwede. De stof is al op diverse plaatsen in Zuid-Holland aangetroffen in het leidingwater, zo blijkt uit stukken in handen van het AD. Toxicologen noemen de stof gevaarlijk voor de volksgezondheid. Drinkwaterbedrijf Oasen spreekt van een 'wezenlijke dreiging' en Rijkswaterstaat vindt dat de kwaliteit van het drinkwater in het geding is. Het bedrijf zelf noemt de zorgen ‘prematuur’. Chemours wil de lozing hooguit halveren en vindt dat de provincie niet bevoegd is om strengere eisen te stellen.
AD - Chemisch afval Chemours bereikt drinkwater
Reageer
  • Deel
Druk af