Bij 17% van de ambachtelijke ijssalons constateerde de NVWA overtredingen van de hygiëne-eisen. Dit seizoen inspecteerde de NVWA 218 ijssalons op naleving van de hygiënecode voor de ijsbereiding. De meeste geconstateerde fouten waren 'procesfouten' tijdens de bereiding, het bewaren of presenteren van het ijs. Daarnaast bleek het schoonhouden van de bereidingsruimte en bestek regelmatig een probleem. In enkele gevallen troffen de inspecteurs muizenkeutels of vliegen aan zonder dat ondernemers daar iets tegen deden. Van de 37 overtredingen waren er zes ernstig. In 1 geval bevatte het ijs te veel ziekmakende micro-organismen. Alle overtreders kregen een boete of schriftelijke waarschuwing.
NVWA - NVWA | NVWA: ambachtelijk ijs lang niet altijd volgens hygiëne-eisen gemaakt
Reageer
  • Deel
Druk af