Met de korte tekst 'Het nieuwe boeren' twitte Marianne Thieme (PvdD) afgelopen vrijdag schijnbaar positief een artikel over de Amerikaanse boer Joel Salatin met de titel Doe altijd het tegenovergestelde van wat de overheid adviseert. De Partij van de Dieren wordt gezien als een partij die tegen het eten van dieren is. Salatin is echter een vleesproducent. Zijn veehouderijsysteem laat planten, bomen, insecten, bodemvruchtbaarheid en verschillende landbouwhuisdieren elkaars natuurlijke gedrag versterken. Hoewel hij geen gesloten systeem hanteert, wordt Salatin gezien als een geslaagd voorbeeld van de zogeheten natuurinclusieve bouw. Met name de rentabiliteit van zijn aanpak is opmerkelijk. Omdat de dieren een belangrijke deel van het werk op de boerderij doen, kunnen investeringen in mechanisatie tot een minimum beperkt blijven, terwijl de opbrengsten hoog zijn door de meerwaarde die consumenten aan deze vorm van vleesteelt toekennen.
Twitter - Marianne Thieme on Twitter
Reageer
  • Deel
Druk af