De Europese Commissie rekent er op in de nabije toekomst meer satellietdata te kunnen gebruik voor het landbouwbeleid. De EU zal de komende 10-15 jaar zo'n 30 satellieten lanceren ten behoeve van onder meer het Copernicus-programma. Dat levert data op die gebruikt kunnen worden voor precisielandbouw (smart farming), waardoor boeren beter (en dus goedkoper) 'op maat' kunnen spuiten en bemesten. Ook zullen de satellietdata gebruikt worden voor efficiëntere en effectievere controles op bijvoorbeeld subsidie-aanvragen binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), schrijft Boerderij. Dat moet voorkomen dat EU-landen zoals Frankrijk opnieuw geconfronteerd worden met naheffingen wegens onterecht verstrekte subsidies.
Boerderij - EU wil meer satellietgegevens inzetten voor GLB
Reageer
  • Deel
Druk af