Sinds 2012 nam het biodynamische areaal in Nederland toe van 4.962 hectare tot 6.289 hectare eind 2015. Het aantal biodynamische boeren en tuinders steeg van 119 naar 132. In totaal valt 10,6% van het biologisch areaal onder Demeter-licentie. Dat blijkt uit de nieuwe Demeter monitor. Biodynamische boeren houden zich aan strengere normen dan wettelijk voor biologisch gelden op het gebied van mestgift, dierenwelzijn en grondgebondenheid om kringlopen zoveel mogelijk te sluiten. De nieuwe missie van Demeter Internationaal stelt 'LandbouwCultuur' centraal; een ook sociaal en economisch gezonde landbouw die producten en diensten levert waar de samenleving behoefte aan heeft.

Meer Demeter boeren en tuinders, meer hectares - Demeter
Reageer
  • Deel
Druk af