Het jaar 2016 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het Internationale Jaar van de Boon. De overkoepelende organisatie van de biobeweging, The Internationale Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) juicht dit toe. Om de positieve eigenschappen van bonen en peulvruchten bij een breder publiek over het voetlicht te brengen, publiceert IFOAM een factsheet over bonen.

In het factsheet benadrukt IFOAM de veelzijdige positieve eigenschappen van peulvruchten in gewasrotaties van boeren. Peulvruchten verminderen de stikstof(kunst)bemesting omdat ze zelf stikstof uit de atmosfeer kunnen vastleggen dankzij de samenwerking met een bacterie (Rhizobium). Volgens IFOAM gaat dit om 72 tot maximaal 350 kilogram stikstof per hectare. De Belgische ketenorganisatie BioForum zegt dat dit zelfs om 450 kilogram stikstof kan gaan, waarvan 50 tot wel 125 kilogram direct beschikbaar is voor de volgende teelt.

Peulvruchten hebben nog meer voordelen. Ze zijn in staat om het fosfor dat vaak moeilijk beschikbaar is in de bodem vrij te maken. Verder kunnen diep wortelende peulvruchten de bodemstructuur verbeteren en met hun wortels water uit diepere bodemlagen halen. Tot slot zijn peulvruchten ook van grote waarde als groenbededekker of in combinatieteelten.
VILT - Vlaams infocentrum land- en tuinbouw - Bioboeren zijn helemaal mee met jaar van de peulvrucht - VILT
Reageer
  • Deel
Druk af