6
Fotocredits: ‘Cigarette’, Paolo Neo, via Wikimedia

FlashActivist tegen roken kan meer dan longarts

de Kanter is een van de felste anti-tabakslobbyisten van ons land. Tot vorige week stond de longarts nog in haar witte jas in het Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam. Maar ze stopt als arts. De dood van haar broer in dat ziekenhuis raakt haar. Ze wist al dat de dokter de rommel opruimt van een losbandig leven, maar nu maakte ze het van dichtbij mee.
Roken stoppen heeft meer zin dan kanker behandelen. Daarom wordt ze full time activist.

radio1 - Wanda de Kanter stopt als longarts: 'Met anti-tabakslobby kan ik meer bereiken' , 31 dec 2020
 • Waardeer dit artikel door het te delen:
Laden...
Marcel Vossestein
Marcel Vossestein ecologische ontwikkelingen
 • #6
 • 1 jun '22
 • 8:35

Ik ontkom niet aan de indruk dat Wanda de Kanter en Pauline Dekker en ook de rookvrij-organisaties door de chemie-commercie worden gesteund en in stand gehouden om de kwalijke kanten van chemie buiten beeld te houden.

Joep Goossens
Joep Goossens Consument, gepensioneerd
 • #5
 • 5 jan '21
 • 19:19

Accijnsverhoging in Frankrijk helpt, maar er is een bloeiende handel in e-sigaretten en veel smokkel bijgekomen. Inmiddels gaan de pakjes daar al door de €10 grens heen. Nederland wil dat ook, maar dan in 2023.

- Prijs pakje sigaretten vs omzet: Afbeelding.

- Tabel met het aantal bevindingen en de hoeveelheden tabak (sigaretten, tabak, chicha-tabak) die wekelijks door de Franse douane in beslag worden genomen: Tabel in cvs formaat (Excel)

Bron: Franse overheid.

Marcel Vossestein
Marcel Vossestein ecologische ontwikkelingen
 • #4
 • 3 jan '21
 • 17:06

Chemie is ongetwijfeld goedkoper dan tabak. @[https://www.foodlog.nl/profiel/11565/]
Inzet voor toevoegingen was vooral de klantenbinding. Klanten steeds voor de ontwikkelde smaakaccenten laten kiezen. De pijptabak met toffeegeur was destijds de meest spraakmakende en ook populair. De pijprokers waren dan ook de eerste kankerslachtoffers onder de rokers.

De tabak speelde vanaf de 17de eeuw een grot rol in onze geschiedenis

>> Na toestemming van de Ambtsjonkers op 8-7-1608 ging op de Veluwe en in overig Nederlands de tabaksteelt van start. Binnen enkele decennia zo succesvol dat de gemeenten in het gebied het tabaksblad opnamen in het gemeentewapen.<<

>> Februari 1625 stelden toenmalige Europese topwetenschappers in Londen vast dat tabak heilzaam was voor ruim 70 ziekten en aandoeningen. Onder meer Constantijn Huygens was daarbij in Londen. De vrienden groep wedijverde met hun varianten van de “Hymnus tabacci”. Op 21 februari 1625 stuurde Huygens zijn versie ervan vanuit Londen naar zijn uitgever in Den Haag:

>>Tabak
Parel van de planten mag ik zeggen
Ieder kruid heeft zijn deugd, doch deze heeft ze alle<<
Bron: "Mijn leven", Constantijn Huygens <<

In een puntdicht in 1638 benadrukt zijn vriend Joost van den Vondel een aantal kenmerken van de levenswijze van Huygens:
>> Seit Huygens,
Die taalgeleerde Haegenaer,
Die watertant naer kavejaer,
Naer snoftobak en smooken,…<<

Zowel Joost van den Vondel als Constantijn Huygens werden ruim 90 jaar!

Op basis van gereconstrueerde statische cijfers lag het tabaksgebruik in de 18de en 19de eeuw zo'n twee tot drie keer hoger dan in de 20ste eeuw. Tot grote verbazing van de onderzoekers vertoonden opgegraven rokers uit die periode geen enkele van de actueel aan roken toegeschreven gezondheidsschade en daarnaast dat roken vanaf 15 jaar zeer algemeen was:

Overtuigend oordeel over de effecten van tabaksgebruik in de 18e en 19e eeuw geeft de Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden:

"Pijpgebruik door jong en oud. Sporen van pijproken bij individuen van het Sint Janskerkhof, ‘s-Hertogenbosch", M.C. van Dijk, BE. Berkholst, B. Brozius, E.K. Kuijjer, EB. van Meel, N.H. Maller, T.K. Nielsen, P.JJ.F. Soffers, L.J. Stemer, L de Veth, en H.L. Mickleburgh'
[opgraving in 1984 en uitgebreid onderzocht vooral in 2010-2011]

Het toont aan dat in de 18e en 19e allerminst rookvrije generaties bestonden:
• In de regel is een vrij langdurige periode van pijproken nodig om een duidelijke pipe notch in het gebit uit te slijten en het kan dus worden vastgesteld
o dat er in deze periode al voor het 15- 16e jaar gerookt werd.
• Bij de individuen van 17-25 jaar waren er eveneens 2 (van de 6) met pipe notchus en bij de individuen van 25-45 jaar waren dit er 8 (van de 11).
• Alhoewel het assemblage vrij klein is en hierdoor vertekening een rol kan spelen, ook lijkt het er op dat al vroeg begonnen werd met pijproken door sommige individuen
- waardoor pipe notches al zeer duidelijk zichtbaar werden met hun 15-16e levensjaar.
• Hoewel de individuen van 17-25 jaar slechts enkele deze pipe notches vertonen (2 van de 6) verschuift dit sterk bij 25-45 jaar (8 van de 11).
• Gebaseerd hierop kan gesteld worden
o dat, hoewel niet gebruikelijk, er door deze individuen soms al vroeg werd begonnen met roken
o en dat op latere leeftijd de meesten regelmatig pijp rookten.

De beschrijving van de conclusies toont verbazing over de afwezigheid van duidelijke schadelijke effecten. Daarvan staan de conclusies inzake tandbederf in schril contrast met wat nu veelvuldig als afschrikkend op foto's wordt gepresenteerd:

• Uit ons onderzoek komt geen direct verband tussen roken en tandbederf, tandsteen of hypercementose naar voren.

Wetenschappelijk is gezondheidsschade door roken allerminst aan tabak toe te schrijven, maar zijn de veelal synthetische chemische toevoegingen de veroorzakers.

Onder de medici zijn actueel zo'n 50 aandoeningen en kwalen achterhaald, waarop tabak een heilzame uitwerking heeft. Mijn opgelopen neurologische schade werd destijds als 34ste toegevoegd, verzekerde een ingehouden trotse neuroloog mij. Zonder zou permanente opname noodzaak zijn.

Jordi Kolenbrander
Jordi Kolenbrander Land- en tuinbouw
 • #3
 • 3 jan '21
 • 15:50

Marcel Vossestein #2 ''Het is verbijsterend dat geen van de instanties en personen zich is gaan inzetten om de kankerverwekkende stoffen uit de rookwaren te krijgen.
De misleidende overheidstoestemmingen lijken koste wat kost buitenbeeld gehouden te moeten worden.''

Wist je dat men in 1921 toen gelode benzine was uitgevonden al wisten dat het schadelijk voor de gezondheid was en dat er alternatieven waren. Het duurde echter tot de jaren 70 dat overheden de schadelijkheid van lood in benzine gingen inzien en het duurde tot de jaren 90 dat landen massaal lood in de benzine gingen verbieden.

Wat ik niet snap is waarom stoppen sigarettenfabrikanten stoffen in rookwaren waarvan ze weten dat ze kankerverwekkend zijn en daarmee het imago van rookwaren flink schaden, maar het zou mij niet verbazen dat de kankerverwekkende stoffen die ze gebruiken goedkoper dan de niet kankerverwekkende alternatieven.

Marcel Vossestein
Marcel Vossestein ecologische ontwikkelingen
 • #2
 • 3 jan '21
 • 12:37

Het Gerechtshof Den Haag was op 6-12-2018 zeer duidelijk inzake schadelijkheden - niet de tabak, maar de door overheden toegestane toevoegingen - met:

• De sigaretten van de tabaksproducenten worden volgens de stringente Nederlandse en Europese wet- en regelgeving gemaakt en getest.
• Het gebruik van 'ventilatiegaatjes' in het mondstuk van de sigaretten en de toevoeging van additieven aan sigaretten is al lang bekend bij de Nederlandse overheid en de Europese commissie.
• Dat geldt ook voor de (veel) hogere uitstootwaarden van de aan sigaretten toegevoegde kankerverwekkende stoffen bij het daadwerkelijk door personen roken van sigaretten dan bij het testen van die waarden door een rookmachine.
• Deze wetenschap is voor de Europese regelgevers tot op heden geen aanleiding geweest tot het wijzigen of aanscherpen van de regels voor het produceren van sigaretten en testen van sigaretten.
• Zolang de tabaksproducenten zich aan deze Europese en nationaalrechtelijk vastgestelde regels houden, mogen de lidstaten (en dus ook Nederland) de handel in sigaretten volgens diezelfde Europese regels niet verbieden.
• Alleen de (Europese) regelgever kan beslissen over ingrijpende maatregelen tegen tabaksproducenten.
• Bij deze stand van zaken kan niet worden gezegd dat de sigaretten van deze producenten illegale producten zijn, zoals klagers betoogden.
• Er kan dan dus ook geen sprake zijn van strafbaar gedrag. Het feit dat sigaretten een verslavend karakter kunnen hebben en gezondheidsrisico's met zich mee kunnen brengen, verandert daar niets aan.
• Evenmin kan om die reden worden gesproken van 'sjoemelsigaretten' door het valselijk manipuleren van de (uitkomsten van de) rookmachine door de tabaksproducenten, zoals klagers stelden.

zie de PDF: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2018:3334&showbutton=true

Het is verbijsterend dat geen van de instanties en personen zich is gaan inzetten om de kankerverwekkende stoffen uit de rookwaren te krijgen.
De misleidende overheidstoestemmingen lijken koste wat kost buitenbeeld gehouden te moeten worden.

Ik vind een reactie niet ok

Help de schrijver de juiste toon te vinden waarop je naar hem of haar wilt luisteren.
Klik op de naam van de schrijver en gebruik het "Stuur een mail" veld op zijn of haar profiel om je bericht te versturen.

sluit

Log in om te reageren en duimen uit te delen. Nog geen account? Meld je nu aan!

Lees alles over reageren in de gespreksregels.