Verjaardagskorting!
Je zoekt binnen Foodlog, via Google
Menu Foodlog
12
Fotocredits: ‘Soil’, Jing

FlashLekkerbekkende columnist

'Gangbare boeren als mijn buurman nog maar een keer of vijftig oogsten van hun land, blijkt uit onderzoek van de VN-landbouworganisatie, voordat de grond volledig is uitgeput. Dan is het sprookje van goedkope voedingsstoffen uit en het proces van landdegradatie voltooid.' Dixit Tommy Wieringa in de NRC. Waar? Onwaar zegt bodemecoloog prof. Franciska de Vries. Columnisten schrijven wat lekker bekt.

NRC - Oude boer op dood land, 23 mei 2020
 • Waardeer dit artikel door het te delen:
Laden...
René de jong
René de jong Melkveehouderij & Makelaardij
 • #12
 • 29 mei '20
 • 8:38

#10 heer van Ginkel,

zelfs die antwoorden staan al in de preview;
https://www.spna.nl/downloads/9897-Sneak preview.pdf#zoom=100

Ze oogsten in 8 jaar tijd 5 gewassen voor de verkoop, op grond van zo'n 100k per ha.
Daar hoef je niet verder aan te rekenen lijkt mij want dan kun je alle opbrengsten maal 5/8.
Bijvoorbeeld de pootpiepers met een opbrengst van 34.000 5/8 = 21.250 kg per ha.
Maar misschien kunnen ze qua opbrengst de rekensom maal 8/5 doen; "toverpiepers van LouisBolk"


Maar ze zien zelf ook dat ze duur bezig zijn om deze stunt mogelijk te maken;

- "Het actuele bedrijfsontwerp scoort zeer hoog als het gaat om stilstofbenutting en beperking van
verliezen. Is dit echter het bedrijfseconomisch beste systeem? Het oogsten en conserveren van
maaimeststoffen en later weer uitrijden is een relatief dure aangelegenheid."

-"Bij het kringloopbedrijf en de verfijning zou ook de bedrijfseconomische kant meegenomen moeten worden."

- "De enige externalisering van middelen is diesel en apparatuur: verder draait het op eigen kracht zonder afwenteling van negatieve effecten." (nou ja, een beetje subsidie dan....)

- Kali tekort (-91) wordt voor het gemak NIET verder omschreven.


Maar toch onderstaande tekst schrijven;

"De conclusie tot nu toe:
Een biologisch akkerbouwsysteem zonder dierlijke mest, gebaseerd op volledig eigen stikstofwinning in de vorm van bedrijfseigen maaimeststof, is goed uitvoerbaar en levert voldoende opbrengsten. De milieubelasting is minimaal, het energieverbruik is laag en de biodiversiteit is hoog."

Het is de kunst van het weglaten en vertrouwen op een luie lezer; op naar het volgende onderzoek met vragen voor een nieuw onderzoek.

ej van Ginkel
ej van Ginkel Land- en tuinbouw
 • #11
 • 28 mei '20
 • 15:23

#9 Ik ben vooral benieuw naar het financiële verhaal van die teeltmethode of valt dat ook onder "verder onderzoek is nodig".

Hendrik J. Kaput
Hendrik J. Kaput Landbouw & energie
 • #10
 • 28 mei '20
 • 14:31

#9 Ze zullen op zijn minst meer land nodig hebben. Louis Bolk is sowieso een club van Bio optimisten. Dat is mooi. Maar altijd even afwachten. Ondertussen natuurlijk V. Smil lezen over kringlopen ((Cycles of Life) en niet te vergeten Isaac Asimov (Life's Bottleneck uit On Chemistry).

René de jong
René de jong Melkveehouderij & Makelaardij
 • #9
 • 28 mei '20
 • 12:05

In Kollumerwaard hebben ze het wiel uitgevonden; Teel op het ene perceel een vlinderbloemig gewas en gebruik deze als bemesting op het andere perceel. (hoeveel ha's totaal nodig ?)

......voor veel agrariërs en beleidsmakers nog een droom...
"Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA) en het Louis Bolk Instituut op Proefboerderij Kollumerwaard blijkt dat deze droom realistischer is dan gedacht"

"De productie bleef ook goed op peil en was nagenoeg vergelijkbaar met normale opbrengsten binnen de biologische landbouw met het gebruik van dierlijke mest."

Is dat zo, en met welke hectare opbrengst gerekend ? (zie onder (*) ).

Gelukkig enige relativiteit:
‘Andere meststoffen, zoals fosfor, zullen op termijn nog wel aangevoerd moeten worden, bijvoorbeeld door regionaal gemaakte compost of bokashi. Met deze aanvullingen komt een goed functionerende kringlooplandbouw steeds meer in zicht.'
ja,ja aanvoer van elders nodig en dat noemen we kringloop...

En ja hoor een goed onderzoeksbureau schrijft zijn eigen opdracht alweer uit:
"Daar hopen we komende jaren aanvullend onderzoek naar te doen."
"Om een gesprek over enige vorm van voortzetting en nieuwe onderzoeksvragen te ondersteunen wordt hier een beknopte evaluatie gegeven van de resultaten tot eind 2019." (zie verslag)

Zo is subsidie-slurper Louis Bolk de komende jaren ook hier weer verzekerd van inkomen.

Van belang:

-de grondsoort, immers in Muntsjesyl is uitmuntende kleigrond beschikbaar

-daling organische stof, want hoewel statistisch geen daling is waargenomen (P =0,805) moet de meting na de pootaardappelen nog komen...(vrucht volgorde mist 2 jaar immers 2012-2020 =8 jr) en doorgaans is deze teelt toch een behoorlijke aanslag op de organische stof.

-hoeveel hectares is nu totaal nodig want in deze 8 jaar zijn er 5 oogsten geweest (pompoen, tarwe/veldboon, winterpeen, haver en pootaardappelen.
Want als het rondje nog afgemaakt moet worden (2 jaar vlinderbloemig net zoals begonnen) dan is er dus (*)2 maal zo veel grond nodig voor een "normale" (schrale) oogst.

- bemesting maaimeststof A,B en C, komen die uitsluitend van de eerste 2 jaar vlinderbloemige teelt op dit perceel ? m.a.w. zijn er geen verliezen in opslag en vertering.

P-AL getal;
"Statistisch bezien is er geen sprake van een stijging of daling van P-AL over de tijd (p = 0,073) maar er is wel sprake van een trend naar beneden (helling -0,408)"
41 naar 37 = 9,756% lager

P-W getal
35 naar 25 = 28,57% lager

Zie ook de opmerkingen bij: 6.3 Maaimeststoffen 2.0 ; beetje heel duur en inefficiënt en bij goedkoper (lees zonder subsidie) onvoldoende groeidagen van de plant(en).

Wonderlijk de voorlopige conclusies:
"Een biologisch akkerbouwsysteem zonder dierlijke mest, gebaseerd op volledig eigen stikstofwinning in de vorm van bedrijfseigen maaimeststof, is goed uitvoerbaar en levert
voldoende opbrengsten. De milieubelasting is minimaal, het energieverbruik is laag en
de biodiversiteit is hoog."


Met hoeveel geld en geweld moeten we de dierlijke mest uit schakelen en waarom ?

Hendrik J. Kaput
Hendrik J. Kaput Landbouw & energie
 • #8
 • 27 mei '20
 • 23:01

#5 Smil: Zelfs de duizend jaar die een beschaving meegaat, is een veel te korte periode om aardse mineralencycli te voltooien. Wij vangen slechts een glimp op van de door verwering bevrijde elementen op hun tocht over water naar de oceaan. Deze verbindingen zullen pas om de 400 a 500 miljoen jaar naar de biosfeer terugkeren, wanneer afzettingen op de zeebodem boven de zeespiegel worden getild gedurende perioden van gebergtevorming, of wanneer de afzettingen weer bovenkomen na een lange tocht door de aardmantel.

Ik vind een reactie niet ok

Help de schrijver de juiste toon te vinden waarop je naar hem of haar wilt luisteren.
Klik op de naam van de schrijver en gebruik het "Stuur een mail" veld op zijn of haar profiel om je bericht te versturen.

sluit

Log in om te reageren en duimen uit te delen. Nog geen account? Meld je nu aan!

Lees alles over reageren in de gespreksregels.