Reductie

1

Antibioticabeleid krijgt reductiedoelen per sector

Antibioticabeleid krijgt reductiedoelen per sector

In het nieuwe beleid voor antibioticareductie in de veehouderij worden in 2017 de doelen verbijzonderd naar pluimvee,varkens, kalveren en dierenartsen. Tot op heden gold een generieke reductiedoelstelling van 70%. Ten opzichte van 2009 is 58,4%...