Je zoekt binnen Foodlog, via Google
Menu Foodlog

Opbrengstvergroting

0

Bestuivers helpen 2 miljard kleine boeren aan hogere opbrengsten

Bestuivers helpen 2 miljard kleine boeren aan hogere opbrengsten

Voor het eerst is in kaart gebracht in welke mate oogstopbrengsten afhankelijk zijn van 'bestuivers' als wilde bijen, honingbijen, hommels en zelfs vogels. Wereldwijd kan betere bestuiving 2 miljard kleinschalige boeren meer opbrengsten bezorgen....

‘Hoogproductieve landbouw moet niet tot verspilling en lage prijzen leiden’ 0

‘Hoogproductieve landbouw moet niet tot verspilling en lage prijzen leiden’

Landbouw met natuurbehoud verzoenen, is dé uitdaging van de eeuw volgens dr. Ben Phalan, eerste auteur van een recent artikel in Science. In dit artikel roepen onderzoekers beleidsmakers op om hogere opbrengsten te stimuleren ten behoeve van...