In Rotterdam opende gisteren de IDF World Dairy Summit 2016 . Meer dan 1.000 vertegenwoordigers van de internationale zuivelindustrie, de overheid en de wetenschap zijn daar deze week bijeen. Samen met vooraanstaande vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties bespreken zij de uitdagingen waar de zuivelsector voor staat in het leveren van een bijdrage aan het op een duurzame wijze voeden van de groeiende wereldbevolking. Het thema van het congres is: 'Dare to Dairy'. In een animatie bij de opening stond Nederland als innovatieve zuivelnatie centraal; de organisatie van het congres is in handen van de International Dairy Federation en de NZO.
NZO - Verantwoorde voeding essentieel voor oplossen armoede - De Nederlandse Zuivel Organisatie
Reageer
  • Deel
Druk af