In een drastische poging de bacterie Mycoplasma bovis het land weer uit te krijgen, gaan de Nieuw-Zeelandse overheid, zuivelsector en boeren gezamenlijk de komende jaren 150.000 koeien ruimen. Dat is 1,5% van de 10 miljoen koeien tellende veestapel van het land. "Als we nu de kans hebben om het land te zijn dat deze ziekte uitroeit", zegt premier Jacinda Ardern, "dan grijpen we die kans. We weten niet welke impact dit uiteindelijk op de lange termijn zou hebben op een sector die ongelooflijk belangrijk is voor de Nieuw-Zeelandse economie". Ardern zei dit bij de aankondiging van de 'draconische maatregelen', die naar verwachting over de komende 10 jaar €530 miljoen gaan kosten. Tot nu toe zijn al 24.000 koeien geruimd, schrijft Bloomberg; de komende 2 jaar zullen er nog minstens 128.000 volgen.

Belangrijkste exportproduct: melk
Tot voor 18 maanden was Nieuw Zeeland nog vrij van de bacterie Mycoplasma bovis, die de laatste jaren wereldwijd opgang maakt. Sindsdien is de bacterie op 38 boerderijen aangetroffen. Alle besmettingen zijn terug te voeren naar 1 boerderij, maar hoe de bacterie het land is binnengekomen, is nog altijd de vraag. Mycoplasma bovis veroorzaakt verschillende typen ontstekingen bij runderen en kalveren, zoals uier-, long-, oor- of gewrichtsontsteking. De melk en het vlees van zieke dieren zijn zonder gevaar voor de menselijke gezondheid te consumeren, maar de ziekte zorgt voor productieverlies en is uiteraard niet goed voor een gezond imago. Aanmodderen is een bezwaar voor Nieuw-Zeeland, waar zuivel het belangrijkste exportproduct is. Het land produceert 3% van alle melk ter wereld. De zuivelsector is een belangrijke pijler onder de Nieuw-Zeelandse economie, 20.000 boerderijen houden in totaal zo'n 10 miljoen dieren, waarvan twee derde gehouden wordt als melkvee en de rest voor het vlees.

De overheid is van plan op boerderijen waar de bacterie wordt aangetroffen alle koeien te ruimen en heeft daartoe ook de autoriteit. Verreweg het grootste deel van de af te voeren dieren zal in slachthuizen voor vlees verwerkt worden. De boeren kunnen op compensatie rekenen; de overheid neemt daarvan twee derde voor haar rekening. Eind dit jaar moet duidelijk zijn of het ambitieuze ruimingsplan de opmars van de bacterie ook effectief weet te stoppen.
Dit artikel afdrukken