De vogelgriep in Frankrijk neemt een grote vorm aan. De teller liep de afgelopen dagen op van 43 naar 61 bedrijven (met eenden en ganzen) die door de hoogpathogene vogelgriep getroffen zijn. In alle gevallen worden de vogels geruimd en zijn er quarantaine- en biosecuritymaatregelen van toepassing.

In Nederland boog de Deskundigengroep dierziekten zich op verzoek van staatssecretaris Martijn van Dam over de Franse situatie. Zij concluderen dat het risico van introductie van het Franse vogelgriepvirus in Nederland op dit moment laag is "omdat er geen handelscontacten tussen Nederland en het Franse risicogebied zijn, en de kans op introductie door wilde vogels klein is. Wel waarschuwen de deskundigen dat het risico voor Nederland kan veranderen wanneer de vogeltrek richting het noorden op gang komt. In de loop van 2016 zou het risico kunnen veranderen, afhankelijk van de Franse wildmonitoring en analyses van de genetische samenstelling van de in Frankrijk rondwarende virussen", schrijft Boerderij.

De deskundigen vermoeden dat de hoogpathogene vogelgriepvirussen al geruime tijd bij Frans pluimee circuleerden. In tegenstelling tot kippen vertonen eenden en ganzen weinig klinische verschijnselen. "Het lijkt het meest waarschijnlijk dat het Franse hoogpathogene virus als laagpathogeen in eenden of ganzen is geïntroduceerd, en vervolgens is gemuteerd tot een hoogpathogeen virus," aldus de deskundigen.

Nederlandse pluimveehouders maken zich, na de uitbraken die vorig jaar ons land troffen, ernstig zorgen. Pluimveeorganisaties benadrukken het belang de hygiëneprotocollen op de letter te volgen.

Gisteren verscheen de Franse Minister van Landbouw, Stéphane Le Foll op de Franse televisie om nog maar eens te benadrukken dat het virus niet besmettelijk is voor mensen en dat de sanitaire diensten de vogelgriepuitbraak 'onder controle' hebben. "De Fransen hoeven zich echt helemaal niet ongerust te maken en kunnen rustig alles wat ze maar lekker vinden van gevogelte eten. Het is een virus dat zich verspreidt onder vrijlopende vogels en niet via vlees eten overgedragen wordt."
Libération - Selon Le Foll, la grippe aviaire est «sous contrôle et ne se transmet pas à l?homme»
Reageer
  • Deel
Druk af